FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Joakim, Kim

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Onsdag
20 mars 2019

Karin Teljstedt, KD, Mats Gerdau, M, Hans Peters, C och Gunilla Grudevall-Steen, L, vid presentationen av Nackas budget för 2019.

Trivseln central i
Nackas nya budget

Nacka 08:01 | 05 november 2018

I förra årets budget lanserade Alliansen i Nacka ett trygghetspaket. I nya budgeten är det trivseln som är i fokus. När byggena avlöser varandra i de centrala delarna ska 50 miljoner tillföras mjukare värden.

Men först till mer hårda fakta. Nacka kommun gör visserligen i år ett överskott på 97 miljoner, men resultatet är 76 miljoner sämre än budgeterat. Anledningen är framför allt att flera nämnder backar. Störst underskott gjorde kommunstyrelsen (minus 52 miljoner) och arbets- och företagarnämnden (minus 43 miljoner). Enligt budgeten är det framför allt lokal- och bostadsförsörjning och osäkerhet kring intäkter och kostnader för nyanlända som ökat mer än prognostiserat.

Budgeten för 2019 visar dock att välfärdssektorn får mer pengar att röra sig med nästa år. Samtidigt poängterar Alliansen att det nu är viktigt att nämnderna klarar av att bedriva verksamheten inom de ekonomiska ramarna. 

Vill öka framkomlighet
Utbildningsnämnden tillförs 109 miljoner kronor, äldrenämnden 29 miljoner kronor och natur- och trafiknämnden 50 miljoner kronor i ett så kallat trivselpaket — för att kunna bygga upp lugna och trivsamma miljöer när andra områden kan upplevas som stökiga när det byggs i centrala Nacka. Insatserna ska exempelvis ske i naturreservaten, på badplatser och i lokala centrum.
– Det ska bli bättre skötsel av natur, lekplatser och den offentliga miljön. Nacka ska vara rent, snyggt och klotterfritt, säger Mats Gerdau, M, kommunstyrelsens ordförande.

Andra satsningar som görs är att öka framkomligheten i Nacka. I det ingår bland annat 12 miljoner kronor på nya infartsparkeringar och 37 miljoner kronor avsätts för cykelinsatser, som trimningsåtgärder längs Saltsjöbadsvägen och Mensättravägen.

Avfallstaxa höjs
Kommunalskatten, som förra året sänktes med 10 öre, kommer vara oförändrad och ligga kvar på 18,43 kronor.
Avfallstaxan höjs däremot rejät. Bland annat stiger grundavgiften med 31 procent för boende i villor och flerbostadshus och 50 procent för företag. 

Men det är inte bara den fasta avgiften för hämtning av hushållsavfall som blir dyrare, kostnaden för hämtning av matavfall höjs också med fem kronor per hämtning. För osorterat och grovt avfall ökar avgiften med 15 procent vid varje hämtningstillfälle.
– Höjningen beror på att det varit nästan gratis med hämtning av matavfall, just för att stimulera sortering i hushållen. Det går ju inte i längden. Även matavfall kostar att hämta, kommenterar Mats Gerdau.

I budgeten för 2019 räknar man med ett positivt resultat på 269 miljoner kronor. Låneskulden beräknas ligga på 900 miljoner kronor i slutet av året. En skuld som Nacka räknar med kommer att öka då befolkningstillväxten kräver investeringar de närmaste åren.


S: ”Trivselpaketet är
reguljärt underhåll”


Oppositionsrådet Khashayar Farmanbar, S, tycker att budgeten är ovanligt slät.
– Våra anläggningar och gator måst underhållas oavsett, säger han.

Khashayar Farmanbar, S, anser att trivselsatsningen bara innehåller luft.
– De där 50 miljonerna handlar till stor del bara om reguljärt underhåll som kommuner måste göra vissa år. Våra anläggningar och gator måste underhållas oavsett. De försöker bara sälja in underhållet som ett paket. Vad hade hänt om de inte satt en rubrik på det?  Hade de struntat i det då, säger han.

Vidare menar Khashayar Farmanbar att det fortfarande saknas ambitioner och satsningar på att bygga fler idrottsanläggningar. 

Han är också kritisk till resultatet i bokslutet.
– Det visar sämre resultat än budgeterat och det är skattesänkningen från förra året som visar sig nu. Regeringens välfärdsmiljarder blev till skattesänkning istället, det leder till sämre ekonomisk resultat och neddragningar på välfärdskvaliteten, säger han.