Trimma i det fria — expertens tips

Nacka Publicerad 10:00, 30 augusti 2019

• Nya utegym i Nacka. • PT:n Lisa Englund: "Jag vill helst inte träna på gym inomhus."

Lagom till sommaren färdigställdes tre nya utegym i Nacka — som del av en ny hälsosatsning. NVP vände sig till utegymsexperten Lisa  Englund för ett träningspass i det fria.

Under våren färdigställdes ett utegym vid Långsjön i Saltsjö-Duvnäs. Lagom till sommaren blev ytterligare tre klara att använda — vid Fisksätra IP, vid Kocktorpssjön i Tollare och vid Rudsjöparken i Duvnäs utskog.
Flera av redskapen i de nyöppnade gymen går att använda till olika övningar och passar olika typer av motionärer. 
Gymmen är dessutom upplysta för att möjliggöra träning även under årets mörka månader.

Med de nya tillskotten finns möjligheten till gymträning utomhus på totalt 14 ställen i Nacka. Utbyggnaden av gymmen ingår i ”Utepaketet”, en satsning på hälsa och utemiljö som kommunfullmäktige klubbade 2015. 
Värmdö släpar i sammanhanget efter med sina blott fem utegym. (Ni kan se samtliga gym i faktarutan i balken ovan.)

”Utomhus ett självklart val”
För att introduceras i utegymmandets hälsobringande konst vände sig NVP till Lisa Englund, som under namnet ”Coach Lisa” erbjuder PT-drill i Nacka och Värmdö. Vi träffades på Rudsjöparkens nyöppnade gym.
– Jag vill helst inte träna på gym inomhus eftersom utegym erbjuder så mycket mer som jag uppskattar. Du får frisk luft, det är ingen trängsel och dessutom gratis.
– Därför är det oerhört kul att Nacka satsar på utegym, säger Lisa Englund.