Nacka Publicerad 10:45, 19 februari 2020

• Precisering av riksintresset ut på remiss • ”Har strävat efter att minimera markanspråken”

Trots att finansiering för Östlig förbindelse i nuläget saknas förbereder Trafikverket för projektet ska kunna genomföras. Trafikverket säkrar därför mark för att en eventuell framtida Östlig förbindelse ska kunna byggas, genom att precisera riksintresset.

I den nationella transportplanen för 2018–2029 saknades finansiering för Östlig förbindelse, projektet avslutades därför. Men i och med att marken säkras bevarar man möjligheten att i framtiden bygga Östlig förbindelse, om ett politiskt beslut skulle fattas.
– Det finns fortsatt ett stort behov av att förbättra framkomligheten genom att binda samman Norra och Södra länken. Behovet är så stort att det är ett så kallat riksintresse, och då behöver vi säkra mark för att kunna genomföra utbyggnaden i framtiden, säger Helena Sundberg, regional direktör på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Marken i Nacka som Trafikverket vill säkra går från Finnboda bort mot Järla och Hammarby sjöstad via Sickla (se bild).

Trafikverket uppger att de minimerat markanspråket i riksintressepreciseringen, för att ta hänsyn till kommunernas utvecklingsplaner och bostadsbyggande. Bland har man valt att bara gå vidare med ett av tre alternativ för placering av tunnel.
– Bostäder utgör idag inte ett riksintresse. Men med hänsyn till att bostadsförsörjningen är av helt avgörande betydelse i Stockholms län, har vi strävat efter att minimera markanspråken så långt möjligt, säger Helena Sundberg.

Förslaget är nu ute på remiss och sista svarsdatum är 15 maj. Efter det beslutar Trafikverket om att fastställa riksintressepreciseringen.

Riksintresse

Riksintresse är ett område, plats eller enstaka objekt som anses viktigt ur en nationell synvinkel och därför skyddas.