FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Teresia, Terese

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
26 april 2019

17 procent av resenärerna tycker att tillgängligheten vid Slussens tillfälliga bussterminal är dålig. Det visar en enkät som gjorts under hösten. Många har även påpekat att köerna till den enda hissen är för långa.

Terminalbygget
i berget är igång

Nacka 07:54 | 03 december 2018

Långa hissköer och krockrisk i gångtunnlarna. En ny enkät visar att resenärerna överlag är nöjda med den tillfälliga bussterminalen vid Slussen — men att problemen med tillgängligheten består. Och staden och SL har inga planer på förbättringar.

Sprängningar i två års tid

• Den nya bussterminalen i Katarinaberget beräknas stå klar hösten 2023.
• Under två års tid, med start den 7 januari 2019, ska 270 000 kubikmeter berg sprängas och forslas bort. 
• Efter det ska tekniska installationer, som ventilations- och sprinklersystem, komma på plats.
• Terminalen kommer att ha 17 avgångsplatser, något färre än de 20 som först planerades. Den beräknas ändå ha tillräcklig kapacitet för att klara befolkningsökningen i Nacka och Värmdö. 
• När tunnelbanan till Nacka är på plats, om sju-åtta år, ska främst Värmdöbussar trafikera terminalen.
• En separat vänthall, avskild från busstrafiken, ingår i terminalen.
• I dag, tisdag, fattar trafiknämnden i Stockholms läns landsting beslut om budgeten för bland annat inredningen och skyltningen inne i den nya bussterminalen. Kostnaden för detta har ökat från 180 till 248 miljoner kronor.

Igår, måndag, sattes bygget av den nya bussterminalen i Katarinaberget igång på allvar. Då började entreprenören Implenia med förberedelser inför det sprängningsarbete som ska inledas den 7 januari. Till hösten 2023 beräknas allt vara klart, och den nya bussterminalen kan öppna.
I ytterligare 4,5 år får alltså Nackas och Värmdös busspendlare leva med den tillfälliga terminalen. För att undersöka hur resenärerna trivs med den har Stockholms stad låtit genomföra två enkäter, en i våras och en under hösten.

Nu har resultatet av den senaste enkäten kommit och det visar att resenärerna, precis som i våras, överlag ger den tillfälliga terminalen goda betyg. 88 procent anser till exempel att trafiksäkerheten är god, och 67 procent — en högre andel än i våras — tycker att skyltningen är bra.

Långa hissköer
Men på ett område är betygen lägre: Tillgängligheten. 17 procent skattar den som dålig, och mindre än hälften av de tillfrågade ser den som bra. Många har i enkäten påpekat att köerna till den enda hissen från avstigningsplatsen närmast vattnet är för långa.
– Det upplevs fortfarande som besvärligt att ta sig upp därifrån, säger Eva Rosman, kommunikationschef för Stockholms stads Projekt Slussen.
Går det att åtgärda?
– Nej, SL, som ansvarar för hissarna, har inga planer på ytterligare ett hisstorn. Det finns ingen plats, helt enkelt.

Onödiga krockar
En annan synpunkt som framkom i enkäten var att det behövs skyltning om gångriktning i tunnlarna, eftersom det nu upplevs som rörigt och att onödiga krockar uppkommer.
– Vi har funderat på enkelriktning, men vi tror inte att det blir bättre av det. Folkmassan byter ju riktning beroende på om det är morgon- eller eftermiddagsrusning, och så tror vi att det inte blir bra om någon skulle råka gå mot den angivna riktningen. Det blir som en automatisk uppdelning ändå, säger Eva Rosman.