Nacka Publicerad 09:15, 20 juli 2020

• Om en vecka sprängs första salvan vid Sickla • ”Kan upplevas som obehagligt” i Järla

Under våren har region Stockholm påbörjat sprängningsarbetet vid två av de framtida tunnelbanestationerna i Nacka — Järla och Nacka Forum, där sprängningarna pågår vid Skvaltan. Till en början är det arbetstunnlar som ska sprängas fram.

Nästa måndag, den 27 juli, börjar man spränga även vid det som ska bli en arbetstunnel till tunnelbanestationen Sickla, närmare bestämt vid Värmdövägen i höjd med Saltsjöbanans Nacka station.

Sprängningarna kan ske måndag till fredag klockan 10.50, 14.50 och 18.20. Vid varje sprängning stängs trafiken på Värmdövägen och anslutande vägar av i maximalt tio minuter, eftersom sprängningarna orsakar en tryckvåg.

Dessutom kommer Saltsjöbanans perrong att behöva tömmas en stund under sprängningarna, men enligt regionen ska tågens tidtabell inte påverkas.

Vägavspärrningarna beräknas krävas en bit in på hösten.

Samtidigt meddelar regionen att arbetet i Järla går in i en ny fas. Det som hittills utförts har varit förberedande sprängningar ovan jord, men den 27 juli ska man börja spränga och borra ut själva arbetstunneln.

Det innebär att sprängningarna kommer att bli mer påtagliga i området, med kraftiga vibrationer, enligt Gunilla Wesström, projektchef för Blå linje till Nacka.

– Det kan upplevas som obehagligt när det bullrar och skakar men det är helt normalt när man spränger ut berg. Vi kontrollerar hur mycket det vibrerar och anpassar sprängningarna efter näraliggande byggnader, säger hon i ett pressmeddelande.

Sprängningarna i Järla kommer, precis som tidigare, att kunna ske måndag till fredag klockan 10.20, 12.20 och 14.20, och vid varje sprängning stoppas trafiken på Värmdövägen och anslutande vägar.

Men efter sommaren sprängs det istället längre in i berget, och då kommer man varken att ha fasta tider eller behov av några avstängningar utanför själva arbetsområdet.

Hanna Bäckman