SL-kort blir giltigt till sjöss

Nacka Uppdaterad 11:38 13 maj 2019

SL:s periodkort kommer även fortsättningsvis att gälla i skärgårdstrafiken under höst och vår.

Förslaget från Centerpartiet genomfördes på försök under 2018 och efter en utvärdering kommer satsningen att permanentas. Det betyder att SL-kortet är giltigt på all skärgårdstrafik under åtta av årets tolv månader, från i mitten av september till mitten av maj.

  • NVP