Nacka/Värmdö Publicerad 11:32, 06 oktober 2020

• ”Stora osäkerheter för anbudsgivarna”

Upphandlingen av busstrafiken i Nacka och Värmdö avbryts. Pandemin i kombination med byggandet i Nacka och vid Slussen har skapat för stor osäkerhet hos anbudsgivarna.

Sedan 2011 har Keolis kört busstrafiken i Nacka och Värmdö, efter att avtalet med bolaget förlängdes vid den förra upphandlingen 2015.

2019 inleddes en ny upphandling, med målet att vaska fram vilket bolag som ska köra bussarna efter augusti 2021. Men i dag meddelar trafikförvaltningen i Region Stockholm att upphandlingen har avbrutits.

En stor bidragande anledning är den pågående pandemin, som har skapat osäkerhet kring framtidens resande. Ersättningen i de nya avtalen i upphandlingen baseras nämligen till stora delar på antalet betalande påstigande.

Även utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och ombyggnationen av Slussen bidrar till beslutet.

– Sammantaget innebär detta osäkerheter som gör det svårt för anbudsgivare att räkna på sina anbud i den aktuella upphandlingen, säger Fredrik Cavalli-Björkman, trafikdirektör vid SL, i ett pressmeddelande.

– För att i största möjliga utsträckning skapa förutsättningar för en rättvis konkurrenssituation måste upphandlingen avbrytas, tillägger han.

Ett klokt beslut, menar Karin Nilsson Malmén, kommunikationsdirektör på Keolis.

– Det är vettigt att i rådande läge avbryta och se över hur upphandlingen bäst kan ske, säger hon.

Den avbrutna upphandlingen gäller även för busstrafiken i Huddinge, Botkyrka och Söderort.

En ny upphandling för de två avtalsområdena ska påbörjas så snart som möjligt, enligt trafikförvaltningen.