FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Signe, Signhild

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
23 augusti 2019

Uppskattningsvis 75 till 90 lastbilar per dag beräknas frakta massor till Gungviken, där Skanska vill starta en stenkross. Bilden är från Ekobacken i Värmdö där det redan finns en stenkross.

Skanskas planer på stenkross oroar boende

Nacka 09:54 | 17 december 2018

Skanska har lämnat in en ansökan om att starta en kross i Gungviken, mellan Saltsjö Duvnäs och Fisksätra. 500 000 till 600 000 ton berg per år ska hanteras på platsen och omkringboende oroas för bullret det kan medföra.

Krossen ska ta om de stenmassor som uppstår när tunnelbanans tunnlar sprängs ut och andra byggnationer. Den föreslås ligga på ett 60 000 kvadratmeter stort område och massorna ska fraktas till och från plats-en med uppskattningsvis 75 till 90 lastbilar per dag. 

Enligt Skanska kan placeringen göra att Södra länken och Skurubron inte belastas med transporterna. 
Hur mycket berg som ska hanteras i krossen är inte helt klart, men det uppskattas bli mellan 500 000 och 600 000 ton per år i tio år.
En rad miljöaspekter behöver hanteras, bland annat buller. Krossen ska därför skärmas av med upplagshögar och containrar.

Nacka kommun ska ge tillstånd till anläggningen och har begärt förtydliganden på en rad punkter för att få ett bättre underlag. Bland annat hur de krossade massorna ska användas, hur länge lagring ska ske på platsen, hur dagvattnet hanteras. Skanska har önskat kunna öppna krossen redan i höst, men kommunen har inte gett tillstånd till det förrän man fått en tydligare bild av verksamheten.
– Det är en hyfsat stor verksamhet, som kan rymmas under en anmälan till miljöenheten, men vi behövde ett större underlag och för att vara tydliga gjorde vi ett föreläggande om att ingen verksamhet får påbörjas innan miljö- och stadsbyggnadsnämnden tagit slutgiltig ställning. Buller är en viktig aspekt, tillsammans med vatten-frågan. Det finns riktvärden de måste hålla sig till. Vi vill få tydliggjort hur störningarna minimeras, säger Per Enarsson, miljöchef på Nacka kommun.

”Angelägen placering”
– Det är en angelägen placering om det innebär att man inte behöver köra massorna så långa sträckor. För kommunens del vill vi få ner klimatpåverkan så mycket som möjligt. 

Per Enarsson uppskattar att ett beslut om anläggningen tas inom tre eller fyra månader.
Vad ska hända med marken efter krossen? 
– Det ska lämnas som ett verksamhetsområde, säger Per Enarsson.

”Ljud kommer färdas långt”
Men boende oroar sig över placeringen och det buller den kan orsaka.
– Det vi är emot är att man tänker sig att lägga en stenkross i ett rekreationsområde som många använder, att den ligger på ett berg och att ljudet kommer att färdas långt över vattnet, bland till Duvnäs, Skurusundet och Tollare. Det är stora mängder sten som ska hanteras under lång tid, säger Eva Nisser, ordförande i Saltsjö Duvnäs fastighets-ägarförening och talesperson för nätverket Hela Nacka. 
– Vi har inte fått svar på hur många lastbilar som kommer att trafikera krossen. De säger att det ska vara 75 till 90 lastbilar, men vi tror att det kan behövas många fler. Vill man inte köra massorna så långt med anledning av klimatet, skulle man kunna skaffa lastbilar som inte släpper ut koldioxid. 
– Nacka har tidigare sagt att stenkrossar inte ska läggas nära bebyggelse, men här ser man inga problem. Det har hållits en låg profil i den här frågan, säger Eva Nisser.