FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Sara

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
19 juli 2019

Skanska lämnar in ny
ansökan om stenkrossen

Nacka 11:56 | 18 april 2019

Skanska har lämnat in ett reviderat bygglovsunderlag om stenkrossen i Gungviken.

Företaget Skanska ser fortfarande över grunderna till Nacka kommuns miljö- och stadsbyggnadsnämnds beslut om att förbjuda företagets föreslagna stenkross i Gungviken. I förra veckan hade man ännu inte beslutat huruvida man skulle ta beslutet vidare till länsstyrelsen för att få det prövat där.

Den 10 april inkom Skanska med ett reviderat bygglovsunderlag till Nacka kommun.