Skanska ger inte upp — överklagar nej vid Gungviken

Nacka Publicerad 14:33, 23 januari 2020

• Hoppas att länsstyrelsen ska ta upp ärendet igen

Skanska överklagar nu länsstyrelsens nej om stenkross i Gungviken, mellan Fisksätra och Duvnäs. I tisdags lämnade företaget in en överklagan som går ut på att man hoppas att mark- och miljödomstolen ska besluta om att länsstyrelsen måste göra en ny utredning i äendet.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka stoppade först Skanskas planer genom att förbjuda stenkrossverksamhet i Gungviken, bland annat på grund av protester från närboende. Skanska överklagade, men länsstyrelsen höll med kommunen om att företaget saknar tillstånd för verksamheten.

  • Jalmar Carlson