Så stora är inkomstklyftorna
i Nacka och Värmdö

Nacka/Värmdö Uppdaterad 11:05 29 juli 2019

• De rikaste har i snitt 409 858 kronor i månaden.

Hur stor är skillnaden mellan vad ”medelsvensson” och de rikaste i Sveriges kommuner tjänar? Den frågan har SVT undersökt och både Nacka och Värmdö placerar sig högt upp på listan, som rankar kommunerna efter hur mycket de en procent rikaste invånarna tjänar och sedan jämför det med medianinkomsten i kommunen.

Det som undersökts är den disponibla inkomsten, det vill säga summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar. Underlaget kommer från 2017.

Nackas en procent rikaste invånare hade enligt dessa uträkningar en disponibel inkomst på 409 858 kronor i månaden, medan ”medelsvensson” fick nöja sig med 26 567 kronor i månaden. Det ger Nacka plats nio på listan över Sveriges kommuner.

Motsvarande siffror för Värmdö är 287 800 kronor i månaden för de rikaste, och 24 392 kronor i månaden för ”medelsvensson”. Det ger plats 19 i sammanställningen.

Rikast av Sveriges kommuner, sett till vad de en procent rikaste av invånarna drar in per månad, är föga förvånande Danderyd. De rikaste disponerar där 1 720 767 kronor i månaden och ”medelsvensson” 34 475 kronor i månaden. Tvåa på listan är Lidingö och trea Båstad.

Sist, på plats 290, är Malå kommun där de rikaste disponerar 61 008 kronor i månaden och ”medelsvensson” 18 300 kronor i månaden.