Nacka Publicerad 09:12, 06 oktober 2019

• Drygt sju skräp per tio kvadratmeter • "Inte meningsfullt att jämföra med andra städer"

Sju skräp per tio kvadratmeter — så skräpigt är Nacka. Det visar en skräpmätning som Nacka vatten och avfall låtit göra. Fimpar, plast och snus är vanligast förekommande.

Skräpmätningen genomfördes under två veckor i augusti. Då räknades skräp på 200 slumpvis utvalda platser på gång- och cykelbanor mellan Sickla och Nacka strand.
– Definitionen av ett skräp är ett avfall som skulle vara i sopkorgen men hamnat på marken. Det kan vara allt från fimpar och godispapper till engångsgrillar och plastflaskor, säger Maria Isaksson, avfallshandläggare på Nacka vatten och avfall.

Skräpmätningen visar att det i Nacka finns i genomsnitt 7,06 skräp per tio kvadratmeter. Det är en något sämre siffra är vid den senaste skräpmätningen, 2016 — då var siffran 5,51. Årets siffra är dock något bättre än vid mätningen 2015 då 7,97 skräp per tio kvadratmeter uppmättes.
– Men området som undersökts nu är modifierat från tidigare år så det går inte att jämföra resultatet helt, säger Maria Isaksson.
Hur ”står sig” Nacka i jämförelse med andra kommuner?
– En viktig sak med metoden är att den inte är designad för att jämföra med andra kommuner, utan bara med sin egen kommun över tid! Det är inte meningsfullt att jämföra med andra städer, eftersom förutsättningarna skiljer sig på olika sätt. Snittet för de större tätorter som mätte förra året var 5,72 skräpföremål per tio kvadratmeter.

Så gjordes mätningen

Mätningarna gjordes på 200 platser på gång- och cykelbanor i Sickla–Nacka strand. Ytor om max fem gånger fem meter undersöktes och allt skräp kategoriserades, räknades och fördes in i ett formulär. Vid varje punkt gjordes två mätningar, en på vardera sidan om vägen. Metoden är framtagen av Håll Sverige rent och Statistiska centralbyrån med syfte att ta reda på hur mycket skräp som ligger på marken, vad det är för skräp och hur det är fördelat. 

Fimpen — skräpets värsting
Enligt Håll Sverige rent slängs årligen ungefär en miljard fimpar på Sveriges gator och torg — det motsvarar cirka 108 ton plast som varje år hamnar i landets utemiljöer.
Detta för att cigarrettfiltret till stor del består av en slags plast, cellulosaacetat, som blir till mikroplast om den hamnar i miljön.
Fimpen är dessutom undantagen från den nedskräpningsbot som finns i Sverige, trots att nästan alla svenskar, 93 procent, tycker personer som slänger fimpar på marken borde bötfällas.
Källa: Håll Sverige rent