Nacka Publicerad 12:34, 25 februari 2020

• Attrappkameror ska minska risken för dumpning

Förslagen för att motverka skräpiga återvinningsstationer, som fördes fram i ett politikerinitiativ med Hans Peters, C, i spetsen, har nu antagits.

Förslagen går i princip ut på att Nacka vatten och avfall ska samarbeta mer med FTI (förpacknings- och tidningsinsamlingen) för att minska risken för dumpning vid Nackas 31 återvinningsstationer.

Kommunen ska bland annat föra dialog med FTI om att sätta upp attrappkameror och utöka samarbetet med FTI för en upprustning av de mest drabbade stationerna, så att det snabbt går att städa efter dumpningar.
– Det handlar om ansvarsfrågan. Allt som hamnar utanför FTI:s boxar är vårt ansvar. Vi la till att skyltar om var närmaste återvinningscentral finns också bör sättas upp. Samt att belysningen bör förbättras, säger Hans Peters.