FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Joakim, Kim

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Onsdag
20 mars 2019

Så många nyanlända ska
Nacka och Värmdö ta emot

Nacka 09:48 | 08 november 2018

Nu har länsstyrelsen i Stockholm beslutat om en fördelning mellan kommunerna gällande mottagandet av nyanlända.

Enligt lagen är en kommun skyldig att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning i kommunen. För 2019 omfattas 9 000 personer av detta i hela landet, varav knappt 3 000 ska tas emot av kommunerna i Stockholms län.

Nu har länsstyrelsen fastslagit att Nacka kommun under 2019 ska ta emot 180 personer. Därutöver uppskattas 87 nyanlända, enligt tidigare bosättningsmönster, själva bosätta sig i Nacka. Det ger ett totalt mottagande under nästa år på 267 personer.

Till Värmdö kommer 97 personer att anvisas, samtidigt som 31 personer beräknas bosätta sig i kommunen själva, vilket ger ett totalt mottagande på 128 personer.

I fördelningen tar länsstyrelsen hänsyn till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar och befolkningsstorlek. Man väger även in det sammantagna mottagandet av nyanlända och hur många asylsökande som redan vistas i kommunen.