FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Konstantin, C...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
21 maj 2019

S: Kommer verka för
att krossen inte blir av

Nacka 16:17 | 11 mars 2019

Gungviken är ingen optimal placering av en stenkross. Det säger S i Nacka, och meddelar att de kommer att verka för att krossen inte blir av, om ärendet ser ut som det gör nu.

– En stenkross i Gungviken skulle inne-bära miljöpåverkan som försurning av vattnet, samt att bullret, stendamm och de omfattande transporterna innebär stor olägenhet för boende i Fisksätra och Saltsjö-Duvnäs. Därför har vi nu tagit beslutet att verka för att den stenkross som diskuterats inte anläggs i Gungviken, säger Khashayar Farmanbar, S, oppositionsråd i Nacka.

Man vill dock vänta in det fullständiga underlaget, som beräknas komma under mars, innan man säger blankt nej.
– Men som ärendet ser ut just nu är vi negativt inställda till en placering av stenkross i Gungviken. Så länge inte underlaget visar på någon stor och avgörande förändring kommer vi verka för att ingen stenkross anläggs i Gungviken, säger Helena Westerling, S, 2:e vice ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Att behovet av en stenkross finns, inte minst när tunnelbanan ska byggas och Nacka stad växa fram, håller S med om. Men Khashayar Farmanbar menar att krossen kanske inte behöver finnas i Nacka. 
– Det finns en stenkross i Kovik som Frentab driver. Vi vill se över möjligheterna om denna anläggning kan expanderas ytterligare. Vi vill också se om det kan vara möjligt att transportera sten vattenvägen till exempelvis Södertälje där en kross finns, säger han.