Nacka Publicerad 15:40, 22 juli 2019

• 500 verk i förråd. • Föreslår långtidslån.

Artotek

Redan på 1950-talet blev det möjligt att i vissa kommuner låna konst via bibliotek. Begreppet artotek kom till på 1970-talet och Nacka bibliotek deltog 1973 i satsningen kring utlåningskonst via bibliotek.

Bibliotek känner vi till. Artotek är inte lika vanligt.
Nu föreslås att medborgarna ska kunna låna gratis konst — av Nacka kommun.

Drar du dig för att köpa dyr konst till ditt hem? Kanske har Nacka kommun en lösning på dina kala väggar.
I ett politikerinitiativ till kulturnämnden föreslås att kommunens konstsamling ska vara tillgänglig för medborgarna.

Samlingen består av drygt 2 000 verk och en del av dessa lånas i dag ut till olika institutioner, som förskolor och skolor.
Omkring 500 verk försvaras i ett förråd i Kulturhuset Dieselverkstaden, något initiativtagaren Mattias Qvarsell, S, vill ändra på. Han menar att Nackaborna istället skulle kunna låna hem konsten, för att när bestämd lånetid är över återlämna verken.
– Detta är ju medborgarnas konst, då är det rimligt att de ska få ta del av den, säger Mattias Qvarsell.

Initiativet avslogs i juni då kulturnämnden inte såg att nyttan stod i relation till kostnadsökningen. Nämnden menar att den lagrade konsten istället bör göras tillgänglig via fler utställningar och aktiviteter.
– Jag driver absolut detta vidare. Jag fick avslag men bra gehör för min argumentation och nämndens ordförande bad mig att komma med ett utförligare förslag.
– Kostnaden för detta behöver inte bli så hög som jag ser det, och försäkringsskyddet bör inte vara ett problem. 

Så kallade artotek har prövats i flera kommuner tidigare, även i Nacka på 1970-talet. En utredning av dåtidens initiativ visade att endast en liten andel medborgare lånade konstverken.
– Nyttan av ett sånt här projekt handlar ju om hur långsiktig man är och hur mycket man marknadsför idén, säger Mattias Qvarsell.
– Allt går att hyra och låna nuförtiden, cyklar, bilar, hus, det känns självklart att det ska vara möjligt att låna konst. Framför allt när verken redan tillhör skattebetalarna.