Regnbäddar ska
bli ny allé i Nacka

Nacka Uppdaterad 08:30 15 juli 2019

• Nydanande projekt • Ska rena dagvatten

Nacka får pengar från Naturvårdsverket till fem projekt för att rena dagvatten. Bland annat ska kommunen vidareutveckla så kallade regnbäddar.

Av 38 miljoner kronor som under tre år ska gå till projekt som ska minska spridningen av mikroplast och föroreningar hamnar närmare 13 miljoner i Nacka.

Vid sidan om mer traditionella dagvattendammar i Nya gatan, Storängen och Neglinge får Nacka pengar till ett försök med regnbäddar.

Regnbäddarna blir fem meter långa och 1,2 meter breda betonglådor som grävs ner i marken och där träd och andra växter kan växa. Förorenat vatten från vägar får rinna genom jord och rötter och renas därmed på flera sätt.

- Det är nydanande. Vi vill vidareutveckla de lösningar som Stockholms stad använt i Norra Djurgårdsstan. Vårt fokus är reningen av dagvattnet och vi vill hitta en balans mellan rening och bra miljö för träden. Sådana här superurbana anläggningar som vi planerar i Nacka är unika, säger Nackas dagvattenspecialist Agata Wehlin.

Olika jordar och träd testas
Regnbäddarna ska i höst placeras på gräsytor vid korsningen mellan Saltsjöbadsleden och Värmdövägen och ge rum för Trädhassel och Silveroxel. Test kommer att göras av olika jordars och olika trädarters förmåga att filtrera och rena dagvattnet, samt vilka träd som trivs bäst i bäddarna.

Så småningom, när Nacka stad byggs, ska träd i regnbäddar kunna bilda en allé längs hela Värmdövägen.
– Det kommer att rena vattnet som rinner till Järlasjön. Det blir lite av ett forskningsprojekt. Vi diskuterar utformning och provtagningsmetodik med landets främsta experter och forskare.  

Också dagvattendammarna kommer att göra vattnet i bland annat Järlasjön mycket bättre.

Ska täckas av järngaller
I Norra Djurgårdsstaden är regnbäddarna öppna och innehåller olika slags vegetation. Längs Värmdövägen planeras bäddarna täckas med järngaller.
- I Djurgårdsstaden är de grönskande men i Nacka ska man kunna gå på dem, parkera cyklar på dem och lägga upp snö. Det är tillgänglighetsaspekter i en urban miljö. Men det finns tankar på att ha liknande öppna växtbäddar även här, säger Agata Wehlin.

Att Nacka får en stor andel av Naturvårdsverkets pengar beror på att man sökt för många projekt.
– Alla projekt fick det man sökte. Vi har arbetat mycket med dagvatten i Nacka och vi är några eldsjälar som fokuserat på att söka pengar. Då kan vi göra skillnad snabbare, säger Agata Wehlin.

Pengar har också delats ut till en studie av åtgärder som kan minska utsläppen i Skurusundet. Åtgärderna är en del av kommunens och Nacka vatten och avfalls arbete för att efterleva miljömål om vattendrag.

  • Lennart Spetz