Kritik mot rapport
om idrottsytor

Mattias von Malmborg, grundare av Rädda Nacka IP, tycker att Nackas kapacitetsutredning är ett hafsverk.
FOTO: Jenny Frejing
Nacka Uppdaterad 08:01 11 juni 2019

• "Den har inte blivit bättre" • "Skönmålar verkligheten"

Nacka är bland de snabbast växande kommunerna i hela landet, men hänger idrottsanläggningarna med? I morgon tar politikerna beslut om en ny kapacitetsutredning. Kritiker tycker att den skönmålar verkligheten.
– Det är inget grundligt arbete. Det är ett hafsverk, säger Mattias von Malmborg, engagerad i föreningsidrotten.

För tre år sedan antog fritidsnämnden i Nacka den första kapacitetsutredningen, som skulle belysa Nackas framtida behov av idrottsanläggningar i samband med bygget av Nacka stad. Utredningen har därefter blivit ett underlag för politiska beslut. Hittills har tio beslut om nya idrottsytor tagits, bland annat en multihall i Fisksätra och en elvaspelarplan i Porsmossen – och Nacka kommun presenterade förra året en tvåmiljaderssatsning på nya idrottsanläggningar, som NVP skrivit om.

Utredning skickades tillbaka
I maj i år skulle det beslutas om en uppdaterad kapacitetsutredning, som tar hänsyn till aktuella befolkningsprognoser och dagens anläggningssituation. Men förslaget återremitterades av fritidsnämnden då den ansågs brista på tre punkter. 
• Utredningen visade att det endast fanns åtta ytterligare platser att bygga på, lista på fler möjliga ytor efterlystes.
• Utredningen tog inte tillräcklig hänsyn till närhetsprincipen, underlaget behövde förtydligas.
• Nyckeltalen behövde förklaras mer, det vill säga sifferunderlaget behövde kompletteras med fler variabler för att förklara behovet.

Förra veckan hade utredningen kompletterats, och i morgon onsdag kommer ärendet upp på fritidsnämnden igen. Fler potentiella platser för idrottsanläggningar har lagts till, liksom en förklarande text om vikten av närhetsprincipen. 
Men Mattias von Malmborg, lagledare i Jarlabergs IF och grundare av Facebookgruppen Rädda Nacka IP, med över 3 000 följare, tycker att den omarbetade versionen lider av samma problem.

”Analysen säger ingenting”
Närhetsprincipen är fortfarande baserad på endast fyra upptagningsområden: Sicklaön, Älta, Saltsjöbaden/Fisksätra och Boo. De borde vara betydligt fler för att avståndskriterierna ska uppfyllas, enligt Mattias von Malmborg. 
– Den har inte blivit bättre. Det stora problemet med hela utredningen är att den inte är behovsanalyserad. Kommunens nyckeltal är en rak siffra på brukare per anläggning. Den säger inget om hur verkligheten ser ut, snarare skönmålas den. Då vet heller inte politikerna hur stor bristen är när de beslutar om framtida detaljplaner, det är allvarligt.
Han utvecklar:
– Analysen säger inget om att ungdomar som egentligen ska träna på elvaspelarplaner i dag får träna på en sjättedel av en sådan. Det är en oerhörd kapacitetsbrist, och det gäller inte bara fotboll utan flera idrotter.

Mattias von Malmborg, har tagit fram andra nyckeltal som utgår från samma siffror som kommunens, som ger en annan bild. Bland annat visar den att Nackas brist på fotbollsplaner i dag i relation till antal aktiva är tio stora fotbollsplaner, och att det inte blir bättre framöver.
– Det här är inte ett samhälle som byggs för barn och ungdomar.

Säger fritidsnämnden ja till utredningen går den vidare för beslut i kommunstyrelsen.

Breddidrott för barn och unga är i fokus

Inom ramen för kapacitetsutredningen har 45 ersättnings- respektive kapacitetshöjande anläggningar i Nacka identifierats. Utöver dessa har man kartlagt ytterligare platser som kan bli möjliga idrottsytor Av de 45 hittills planerade ytorna är: 
• 10 politiskt beslutade i kommunfullmäktige.
• 19 planerade och under utredning
• 16 möjliga att genomföra. 

Antalet unga i Nacka mellan 7 och 20 år kommer att öka från 19 500 till 28 000 fram till 2035.

Källa: Nacka kommun

Enkät: Politiska röster om kapacitetsutredningen

Ella Tegsten, S, vice ordförande fritidsnämnden: 
”Närhetsprincipen har inte implementerats. ”Det gör att idrottsplatser blir mindre tillgängliga. Med färre upptagningsområden ökar trycket kraftigt på de idrottsutrymmen som finns. Den nya utredningen antar att färre andelar av invånarna över huvud taget kommer att använda idrottsutrymmen. Det tror vi missgynnar Nackaborna och Nackas utveckling. Vi kommer inte att ställa oss bakom den här utredningen som den ser ut.”

Bosse Ståldal, NL, ledamot i fritidsnämnden: 
”En riktig behovsanalys grundad i nyckeltal från verkligheten exempelvis på träningsyta, lagstorlek, planstorlek och möjliga träningstimmar, har inte gjorts. Närhetsprincipen och kapacitetsbristen blir inte tillräckligt synlig när områdena bara är uppdelade på kommundelarna då de både har och kommer att ha väldigt olika befolkningsantal år 2035. Det behövs en översyn av lämpliga platser som möter de verkliga behoven där man pekar ut ytor som kräver en anpassning eller minskning av byggprojekt.”

Gunilla Grudevall-Steen, L, ordförande i fritidsnämnden:
”Våra nyckeltal utgår från hur det ser ut i dag. För oss handlar utredningen om kapacitet, inte om framtida behov – för det är en tolkning — som politiken ska besluta om i nästa steg. Kapaciteten är fakta och det är den Anders Mebius, kultur- och fritidsdirektör, sedan kommer att jobba vidare med. Då tas det hänsyn till behov och utefter det jobbas det fram en tidsplan och i vilken ordning allt kommer att ske. När det gäller närhetsprincipen spelar det ingen roll om det är fyra eller tio områden, den har vi att förhålla oss till, oavsett”.