FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Johannes Döpa...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Måndag
24 juni 2019

"Marknadsanpassningen av biblioteken i Nacka motverkar bibliotekslagens syfte", säger Fredrik Holmqvist, V.

Privata bibliotek har färre
böcker på minoritetsspråk

Nacka 10:36 | 10 oktober 2018

Det är stor skillnad på de privata och kommunala biblioteken i Nacka när det kommer till antalet lättlästa böcker och böcker på minoritetsspråk. Vänsterpartiet i Nacka menar att de privata biblioteken ser ut att missa sitt uppdrag.

Så säger lagen

Enligt bibliotekslagen ska biblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna genom att erbjuda litteratur på:
1. de nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska)
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken
3. lättläst svenska

Sedan tidigare driver Dieselverkstaden AB biblioteken i Dieselverkstaden, Älta och Saltsjöbaden. Men vid årsskiftet 2019 kommer samtliga bibliotek i Nacka att drivas i privat regi, när Axiell Services AB tar över biblioteken i Orminge, Nacka Forum och Fisksätra.

Beslutet, som togs av kulturnämnden 2017, var till viss del historiskt då Nacka kommer att bli första kommun i landet att enbart ha privat drivna bibliotek.

Före sommaren bad Vänsterpartiet i Nacka kultur- och fritidsenheten att ta fram siffror på hur andelen lättlästa böcker och böcker på de fem minoritetsspråken är fördelade på de sex biblioteken i Nacka. Skillnaderna var stora.

Totalt hade de kommunala biblioteken 1 262 böcker på minoritetsspråk, medan de privata förfogade över 102 titlar. Störst skillnad var det mellan Fisksätra bibliotek, som hade 681 titlar, och Saltsjöbadens bibliotek, som hade tre.

Stor skillnad på biblioteken
I den lättlästa kategorin hade de kommunalt drivna biblioteken 5 739 böcker medan de privata hade 3 361 titlar.

Fredrik Holmqvist, ledamot för V i kulturnämnden, som var initiativtagaren till att siffrorna togs fram, tror att skillnaderna funnits under en längre tidsperiod. Men hans slutsats blir ändå att de privata biblioteken misstolkar sitt uppdrag — eftersom de inte finner det ekonomiskt fördelaktigt att ta in en viss typ av böcker.

– Marknadsanpassningen av biblioteken i Nacka motverkar bibliotekslagens syfte. I riksdagen har vi bestämt oss för att värna de nationella minoritetsspråken, medan i Nacka har vi ett ersättningssystem för antal utlån. Minoritetslitteratur kommer aldrig att ge lika många utlån som en deckarförfattare, säger han.

Hans Peters, C, ordförande i kulturnämnden, tror att huvudorsaken till siffrorna istället handlar om efterfrågan.

– De bibliotek som fortfarande är kommunala, som exempelvis Fisksätra, har en annan social sammansättning i området, vilket gör att det finns en större efterfrågan på de böckerna. Men vi ska följa upp det här och se hur det utvecklas.

Även de andra kommunala biblioteken har ett större utbud av lättlästa böcker på minoritetsspråk. Det kan inte vara en fingervisning om att mångfalden kan fortsätta sjunka när samtliga kommer att drivas privat?

– Det tror jag inte, jag tror att det handlar om bibliotekskundernas efterfrågan, säger Hans Peters.

Kultur- och fritidsenheten har beslutat att träffa biblioteken för att diskutera hur man kan utveckla beståndet av titlar på minoritetsspråk.