Populär skola stängs av — 100 elever drabbas

Kerstin Eriksson, rektor för Niketo, är mycket upprörd över att Nacka avautoriserar skolan. I bakgrunden biträdande rektorn Sven Jonsson.
FOTO: Sara Björkegren
Nacka Uppdaterad 14:59 12 augusti 2019

• Känner sig motarbetade av Nackas skolchef 

Vuxenskolan Niketos tid i Nacka är över. Brister i kvalitetsrapporten gjorde att kommunen avauktoriserade skolan — men enligt rektorn Kerstin Eriksson beror utfallet på att de motarbetats av kommunens tjänstemän.

I februari 2010 drog verksamheten igång. Den 27 augusti i år är det över. Vuxenutbildningen Niketo fick därmed en kort men — enligt rektor Kerstin Eriksson — framgångsrik tid i Nacka.

– Första arbetsdagen hade jag bara en elev, en fransman som läste svenska som andraspråk, men sedan blev vi raskt populära. Som mest har vi samtidigt haft omkring 300 elever från olika kommuner.

Kerstin Eriksson visar elevenkäter utförda av Sweco, där Niketo på samtliga punkter får bättre betyg än genomsnittet i länet.

– Vi har rykte om oss att vara engagerade, säger biträdande rektor Sven Jonsson.

SFI och yrkesutbildningar
När skolan nu upphör sin verksamhet i Nacka berörs omkring 100 elever. 54 av dem är SFI-elever som byter anordnare. Ledningen för Niketo uppskattar att ungefär 80 procent av skolans elever har haft utländskt ursprung. Utöver SFI-utbildningen har kurser för att utbilda sig till barnskötare och inom IT varit populära bland utrikesfödda.

– Vår yrkeslärare i IT och elektronik, Johnny Akl, kan arabiska och det har stora pedagogiska fördelar, säger Kerstin Eriksson.

Ändå läggs skolan nu ner. Niketo har efter beslut i arbets- och företagsnämnden avauktoriserats. Enligt Niketo är kritiken grundlös. Kerstin Eriksson menar istället att man motarbetats av kommuntjänstemän.

Varför skulle de motarbeta er?
– Ja, det frågar jag mig själv också. Det enda jag kan tänka mig är att det beror på att jag varit väldigt öppen med min kritik mot kommunen, inte minst inför Skolinspektionen. Framför allt påpekade jag att skolchefen inte informerat oss om att hon ansökt om statliga bidrag för APL (arbetsplatsförlagt lärande), som kräver att samtliga anordnare först förändrar utformandet av undervisningen. Jag tror att det blivit personligt, säger Kerstin Eriksson.

Det var Nackas skolchef Jen Holmberg som till arbets- och företagsnämnden rekommenderade att skolan skulle avauktoriseras på grund av ”brister i det systematiska kvalitetsarbetet” – en kritik som får Niketo att gå i taket.

Sven Jonsson:

– Jag har varit rektor på olika skolor i 28 år och har gedigen erfarenhet av att arbeta med kvalitetsrapporter som alla skolor årligen gör. 2017 års kvalitetsrapport möttes också av beröm från Nackas tidigare kvalitetsutvecklare, som sa att den kunde användas som gott exempel.

Men till nästa år — 2018 — bytte Nacka kommun verktyg för kvalitetsrapporten, till det digitala programmet Stratsys.

– Ett användarovänligt, bökigt system. Vi gjorde så gott vi kunde, men kunde senare upptäcka att inte alla ändringar sparats, säger Sven Jonsson, som dock inte utesluter att det är han själv som har gjort fel.

– På ett år gick vi från att få beröm för vår kvalitetsrapport till att nästa år bli underkänd för den, och på de grunderna avauktoriserades vi, tillägger han.

”Elever lider skada”
Niketo hade möjlighet att överklaga beslutet om avauktorisering till kammarrätten, men säger att det aldrig var aktuellt.

– Det är som Davids kamp mot Goliat. Vi står mot kommunens alla jurister och om vi förlorar får vi betala rättegångskostnaderna, säger Sven Jonsson.

– Dels det, dels är det svårt att samarbeta med Nacka kommun. Vi är auktoriserade i åtta andra kommuner i Stockholm. Vi lägger vår kraft på dem istället, säger läraren Johnny Akl.

– Men man skulle vilja ha upprättelse. Inte minst för elevernas skull. En lång rad elever lider skada. Förseningar och avbrutna utbildningar drabbar nu många. Men de har inte gått i någon dålig skola, säger Sven Jonsson.

Ingemar Lundin

 

Nackas skolchef: ”Det krävs mer än hög elevnöjdhet”

Niketos avauktorisering beror inte på något annat än brister i deras verksamhet. Det skriver skolchef Jen Holmberg till NVP.

Nacka följer gällande auktoriseringsvillkor för kundval inom kommunal vuxenutbildning, skriver Jen Holmberg. Dessa har, fortsätter hon, Niketo inte levt upp till, varför de förlorat sin auktorisering. Jen Holmberg betonar att det inte handlar om personligt motstånd från tjänstemännen utan är ett politiskt fattat beslut.

Niketo menar att du agerat felaktigt i samband med ett sökt statsbidrag för APL, att du inte hade informerat dem inför ansökan, stämmer det?
– Nacka kommun har sedan flera år tillbaka sökt statsbidrag med syfte att få finansiering för delar av den kommunala vuxenutbildningen. Det har ingenting med enskilda anordnare att göra, svarar Jen Holmberg.

Niketo medger brister i sin kvalitetsrapport, men menar att det nya verktyget, Stratsys, är användarovänligt. Kunde ni inte ha överseende med dessa brister när Niketo, enligt dem själva, under flera år har fått beröm för sitt arbete?
– Niketo har en genomgående hög elevnöjdhet. Dock krävs det mer än nöjda elever för att kunna bedriva en utbildningsverksamhet.

– Efterlevnad av lagar, avtal och föreskrifter är ett viktigt krav för att säkerställa kvalitet och likvärdighet i utbildningen och där har Niketo brister inom det systematiska kvalitetsarbetet, skriver Jen Holmberg, och tillägger att Stratsys är det verktyg som alla anordnare inom kommunal vuxenutbildning i Nacka vuxenutbildning ska rapportera i.