Nacka Publicerad 09:58, 21 januari 2020

• Förslaget: Undersök stenkross i arbetstunnlar • Frentab ger inte upp utökad bergtäkt i Kovik

Var ska bergmassorna från tunnelbanebygget krossas? Frågan kvarstår, sedan Gungviken fått nej och utökningen av bergtäkten i Kovik stött på motstånd.
– Man borde undersöka om det går att krossa stenen i tunnelbanans arbetstunnlar eller i de stora tomma bergrummen i kommunen, säger Cathrin Bergenstråhle, M. 

Ljudet från den provisoriska stenkrossen utanför stadshuset har tystnat. Projektet med att krossa massorna från sprängningarna på plats är nu avslutat, och Cathrin Bergenstråhle, ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, menar att det ändå gått rätt bra:
– Det har varit en del protester från dem som jobbar närmast och även från närboende. Men visst är det skönt att det är färdigt, även om det kommer att låta en del när det byggs en ny stadsdel där.

För nu söker kommunen och exploatörerna nya lösningar för alla bergmassor när Nacka bygger stad, och när det ska byggas tunnelbana.

Skanska fick nej
Skanska och markägaren Erstavik tyckte att området i Gungviken skulle passa för en stenkross. Det tyckte inte närboende och inte heller politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, som våren 2019 förbjöd företaget att bedriva verksamhet där.

Skanska fick nej, men överklagade till länsstyrelsen som i december 2019 beslutade att Skanska behöver söka tillstånd hos länsstyrelsens miljöprövningsdelegation om de vill gå vidare med lokaliseringen i Gungviken.

Nej till utökad verksamhet
I samma veva, före jul, fick också Värmdöföretaget Frentab, som arrenderar mark av Nacka kommun vid Kovik, nej för att utöka sin täkt- och krossverksamhet. Detta beslut överklagades i januari till mark- och miljödomstolen. Nu väntar överläggning om företaget ska få prövningstillstånd.
– Personligen tycker jag nog att Kovik är en bra lösning, utifrån de stränga miljökrav som ställts, säger Cathrin Bergenstråhle och fortsätter:
– Det är inte kommunen som bygger tunnelbanan. Men vi inser att stenkrossar måste finnas och gärna så att långa transporter undviks. För egen del tycker jag nog att stenkrossar borde vara ett regionalt ansvar, det bör finnas ett antal krossar lätt tillgängliga över regionen, inte nödvändigtvis i varje kommun. Tillfällig krossning bör helst ske lokalt.

Därför vill hon undersöka om det går att krossa stenen i tunnelbanans arbetstunnlar eller i de stora tomma bergrummen i Nacka, samt om man kan använda ljudisolerande tält under arbetets gång.

S håller med
S tycker ungefär likadant:
– Kommunen ska inte ta på sig ansvaret, men hjälpa till med lösningar. Det bästa vore ändå att undersöka om det inte går att krossa berg på plats. Lösningen vid stadshuset var trots allt bra, under en period, säger Helena Westerling, S, andra vice ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.
– Vi kan också tänka oss att använda befintliga anläggningar, men vi måste ju följa lagar och bestämmelser. Man måste ta samhällsansvar att hitta lösningar, och inte lämpa över bergkrossar på någon annan kommun, fortsätter hon.