FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Henrietta, He...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
22 augusti 2019

Förlaga till idén är poolanläggningen i centrala Helsingfors.

Plan på uppvärmd
pool vid Danviken

Nacka 09:57 | 16 februari 2019

Nacka kan fått ett nytt landmärke i form av en flytande poolanläggning. Elite hotel marina tower i Danviken vill veta om en sådan kan byggas vid kajen intill Danvikskanalen.

Hotellet har kontakt med en finsk tillverkare av flytande poolanläggningar och tänker sig en anläggning med en 20 meter lång uppvärmd utomhuspool samt mindre ouppvärmda och varma pooler, omklädningsmöjligheter och bastu.

En poolanläggning skulle kunna bli ett landmärke, enligt hotellet, som hänvisar till en liknande anläggning som ligger mitt i Helsingfors centrum.
Anläggningen skulle kosta 25 till 30 miljoner kronor och kräva en vågbrytare framför anläggningen. Ansökan pekar på att platsen är väl skyddad från tre håll.
Hotellet har skickat in en ansökan om planbesked för anläggningen.

Undersöker juridiken
– Vi vill se om det rent juridisk skulle fungera att lägga den här. Den skulle drivas av hotellet men vara öppen för alla. I dag är vi inget spa-hotell och anläggningen skulle vara ett komplement. Nacka behöver titta på om det fungerar utifrån lagar, säkerhet och strandskydd, säger Johan Sund, general manager på hotellet.