Personal utan visir agerade ”oacceptabelt”

Nacka Publicerad 12:54, 14 juli 2020

• Lex Sarah-rapport om nattpatrullen

En medarbetare i Nackas nattpatrull hade varken visir eller munskydd vid ett besök hos en kund i början av juli, trots att det med anledning av coronapandemin är ett grundkrav från arbetsgivaren.

Det noterades av en anhörig, som ifrågasatte bristen på skydd. Då ska den anhörige ha blivit bemött ”oacceptabelt” av en av de två medarbetarna som besökt kunden.

Detta framgår av en rapport enligt lex Sarah, som har lämnats in till kommunen.

Hanna Bäckman
  • Hanna Bäckman