FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Signe, Signhild

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
23 augusti 2019

Patient gavs tio gånger
för mycket adrenalin

Nacka 11:59 | 16 januari 2019

En vårdinrättning i Nacka gav en patient tio gånger mer adrenalin än vad patienten skulle ha. Händelsen ledde till en allvarlig vårdskada.

Under 2018 sökte patienten vård på en vårdinrättning i Nacka för ett nässelutslag. Patienten fick först tabletter, men när de inte hjälpte bedömde läkaren att patienten behövde 0,3 milligram adrenalin intramuskulärt. Sjuksköterskan som tog över läste fel och gav istället patienten tre milligram adrenalin.

Patienten fick sedan hjärtklappning, tryck över bröstet samt ångest och fick föras vidare med ambulans till Södersjukhuset. Efter sex timmars vård kunde patienten åka hem. Vårdinrättningen i Nacka gjorde en lex Maria-anmälan i slutet av december då händelsen anses ha medfört en allvarlig vårdskada.