"Övervakningen av skönhetskirurgin är bristfällig, eller obefintlig"

Nacka Uppdaterad 09:56 01 juli 2019

• Förening för estetisk plastikkirurgi: "Vi är ängsliga för patientsäkerheten framöver."

I december blev den Nackabaserade plastikkirurgen av med sin läkarlegitimation, efter att vid upprepade tillfällen kritiserats för bristfälliga näsoperationer. Han överklagade beslutet och får nu gehör — och sin legitimation tillbaka.

Sedan 2016 har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tagit emot 63 anmälningar mot plastikkirurgen. Från årsskiftet har kritik riktats mot kirurgen, som jobbat som plastikkirurg sedan 1998, 13 gånger. Han har klandrats totalt 37 gånger sedan 2016 — och utredningar pågår fortfarande.
I december beslutade Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) att återkalla kirurgens läkarlegitimation, efter en anmälan från IVO. I utredningen som låg till grund för anmälan granskades tolv fall närmare, HSAN bedömde att patienter i nio fall hade drabbats särskilt allvarligt då näsornas estetiska utformning har prioriterats framför det funktionella. Myndigheten bedömde att läkaren hade varit grovt oskicklig.

Förvaltningsrätten är dock av annan uppfattning. Efter att kirurgen överklagat ger de nu honom rätt. Rätten beslutar att istället för att återkalla legitimationen ge kirurgen tre års prövotid. De menar att han visat prov på oskicklighet, men inte grov sådan — vilket krävs för att återkalla en läkarlegitimation.

Måste fortbilda sig
Under prövotiden ska han arbeta under handledning av en yrkesverksam, legitimerad läkare som har specialistkompetens i plastikkirurgi. Han måste även hålla regelbunden kontakt med IVO och fortbilda sig praktiskt och teoretiskt.

Som NVP berättat uteslöt intresseföreningen Svensk förening för estetisk plastikkirurgi (SFEP), som vill kvalitetssäkra plastikkirurger och höja patientsäkerheten, kirurgen ur föreningen då han inte hörsammade deras rekommendationer om att sluta med näskirurgi.
– Vi är ju inte glada att det på marknaden finns kirurger som utför felaktiga ingrepp. Ett fall som detta drabbar framför allt patienten, men även oss kirurger, sa föreningens ordförande Fredrik Gewalli till NVP i september förra året.

Återkallelse av legitimationen välkomnades av SFEP, säger Fredrik Gewalli:
– Efter en omfattande genomgång (IVO:s utredning, reds. anm) fann man anmärkningsvärda kirurgiska komplikationer — som rapporterats under många år. Vår uppfattning är att beslutet om indragen legitimation var riktigt. Det förvånar oss att jurister i förvaltningsrätten kan bedöma annorlunda.
Hur ser ni på att kirurgen nu får operera igen?
– Vi menar att patientsäkerheten alltid måste sättas främst och vi är ängsliga för patientsäkerheten framöver. SFEP arbetar för att skönhetskirurgin ska regleras. Övervakningen av skönhetskirurgin i dag är klart bristfällig, eller obefintlig, enligt vår mening, säger Fredrik Gewalli.

Inte beslutat om överklagan
I skrivande stund vet inte IVO om de kommer att överklaga domen.
– Vi kan inte säga något innan vi har gått igenom domen och fattat beslut om hur vi ska gå vidare i frågan, säger Josefin Viidas på IVO:s presstjänst.

Fick kritik redan för tio år sedan

NVP skrev om Nackakirurgen redan 2009. Då hade HSAN fått in flera anmälningar mot honom, bland annat med klagomål på ärr efter en bröstoperation. Han fick då en erinran för bristfällig journalföring.