FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Bernhard, Bernt

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
20 augusti 2019

Emmelie Pettersén Uggla, som har en son på Järla skola, säger att planerna på en mobil kross i skolans närområde närmast kom som en chock.

Oro för ny stenkross
i närheten av skolor

Nacka 07:56 | 20 maj 2019

Skanska fick nej i Gungviken, men har nu ansökt om att starta en annan stenkross, i byggropen nedanför Nacka stadshus. Detta får föräldrar till barn vid Järla skola att protestera.

Skanska vill ha en stenkross i Nacka. Det skulle innebära färre transporter av bergmassor från pågående byggprojekt, vilket reducerar koldioxidutsläpp. 
Mot detta opponerar ingen. Vad däremot få tycks vara intresserade av är att ha stenkrossen nästgårds. Mängder av protester restes mot de tidigare planerna om att anlägga en stenkross i Gungviken, vars bullernivåer — enligt kritikerna — skulle ha negativa konsekvenser för såväl boende i närheten, som för närliggande natur- och rekreationsområden. 

Bättre plats enligt Skanska
En debatt följde, där Skanska menade sig leva upp till alla miljökrav, men där till slut Nackas politiker på grund av miljöaspekter valde att nobba förslaget.
Nu vill Skanska anlägga  en annan stenkross i Nacka, i byggropen nedanför Nacka stadshus, där projektet Nya gatan växer fram.

Enligt Skanska ska krossen bara ta hand om sten från sprängningarna av berget vid stadshuset, en ”mycket mindre” omfattning än i Gungviken.
– Vi försöker av både miljö- och kostnadshänsyn sköta allt lokalt. När planen om en kross i Gungviken var aktuell avvaktade vi det ärendet, men för vårt projekt är den här lösningen ännu bättre eftersom platsen är mer central, säger Pär Enlove, projektchef på Skanska.

Några som däremot inte tycker att en kross nedanför stadshuset är en bra lösning är föräldrar till barn på Järla skola, som —liksom Eklidens skola och och flera förskolor — ligger i närheten. Sedan Skanskas ansökan blivit känd har ett upprop startat bland berörda föräldrar.
– Jag blev nästan chockad när jag hörde om planerna, säger Emmelie Pettersén Uggla, som har en son på Järla skola.
– Många i Nacka engagerade sig mot stenkrossen i Gungviken, bland annat eftersom en mindre förskola skulle störas av buller. Nu finns ett förslag om att etablera en stenkross strax intill en skola med bortåt 700 elever. Det känns väldigt märkligt får man säga.

Tillsammans har föräldrarna sett till att informera skolor och andra föräldrar samt fört fram sina synpunkter till kommunens politiker. 
– Bullret är en sak, men värre är allt damm som kommer att uppstå. Kvartsdamm är farligt. Det kan leda till bland annat stendammslunga och lungcancer, säger Emmelie Pettersén Uggla.

Pär Enlove säger att han förstår föräldrarnas oro.
– Ja, särskilt om man följt den upphettade debatten kring Gungviken. Men det är ju så att vi har stränga krav på vad som krävs i en byggmiljö, vad man får ha för buller och damm, och vi skulle inte få bedriva en sådan verksamhet om vi inte levde upp till regelverken. 

Beslut kommer att fattas på kommande möte i stadsbyggnadsnämnden, vars ordförande Cathrin Bergenstråhle, M, säger att ärendet kommer att prövas i vanlig ordning:
– Skanska talar om att använda ett tält som begränsar bullernivåer och damm. Men det får vi titta närmare på i prövningen. Det är klart att vi inte ska utsätta barn för hälsofara, säger hon.