FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Sara

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
19 juli 2019

Karin Teljstedt, KD.

Ordförande: Därför sparkas inte hemtjänstföretaget

Nacka 12:00 | 26 april 2019

En varning i första läget – men om bristerna i hemtjänstföretaget Enklare Vardags verksamhet inte åtgärdas kommer de att avauktoriseras. Det säger Karin Teljstedt, KD, ordförande i äldrenämnden.

Som NVP berättade igår har äldrenämnden beslutat att utdela en varning till Enklare Vardag, efter att en granskning av kommunen uppmärksammat flera brister i verksamheten. Flera oppositionspolitiker vill dock ta till kraftigare åtgärder.

Så här skriver äldrenämndens ordförande Karin Teljstedt, KD, till NVP om hur hon resonerat kring varför företaget inte avauktoriserats, som S och MP krävde:
– När den omfattande granskningen nu är klar och juristerna gjort sin bedömning leder de identifierade bristerna till att verksamheten varnas. Bristerna ska vara åtgärdade i mitten av juni. Är så inte fallet är sanktionen följaktligen avauktorisering av bolaget. Jag grundar mitt eget ställningstagande på vikten om att värna om en rättssäker process och att beslutet behöver grunda sig på gällande villkor och den dokumentation vi har efter vår granskning i Nacka kommun. Nämnden ska inte ta ställning till annat än vad vi har underlag för.
– Som ordförande har jag gett enheten uppdraget att göra en översyn gällande sanktioner för de specifika auktoriseringsvillkoren för att se om det finns skäl att justera dessa med anledning av det som uppkommit i samband med ärendet

V tycker dessutom att kommunen borde polisanmäla, då det enligt deras syn handlar om dokumenterat bedrägeri när inregistrerad personal inte varit på plats. Hur ser du på det?
– Enligt den modell Nacka kommun har för granskning så polisanmäler vi när vi funnit allvarliga brister. De brister vi i nuläget kunnat påvisa kan hanteras i enlighet med auktorisationsvillkoren. Vi har en tydlig reglering av det mesta i villkoren och det är i första hand de vi tillämpar initialt. Kvarstår bristerna kan det däremot komma att bli aktuellt.
Granskningen av Enklare Vardag inleddes, enligt tjänsteskrivelsen, av artiklar i två tidskrifter – hur trygg är du i att ni har bra kontroll på den hemtjänstverksamhet som bedrivs i Nacka?
– Vi har en systematisk kvalitetsgranskning av samtliga hemtjänstverksamheter som är verksamma i Nacka kommun där vi agerar om brister uppdagas. De brister som upptäckts i detta fall är svåra att upptäcka. Kontrollen över hemtjänstverksamheterna är bättre nu med anledning av införandet av loggsystemet där vi ser vilken tid man är hos kunden. Före 2017 hade vi inte den kontroll vi har idag. Självklart ska vi ta lärdom av det inträffade och alltid eftersträva att kontinuerligt utveckla våra metoder för att förhindra alla typer av brister.