Området på lista över hotade miljöer

Nacka Publicerad 12:17, 07 oktober 2019

• "Fint villaområde som kommer att utraderas"

Med anledning av exploateringsplanerna har Svenska byggnadsvårdsföreningen fört in Birkaområdet på sin ”Gula lista” över hotade kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.
– Det är ett väldigt fint villaområde som kommer att utraderas om exploateringen genomförs, säger Kristina Berglund, vice ordförande.
Vad innebär det att komma med på Gula listan?
– Birka är ett av cirka 300 objekt i landet som finns med på listan. Vi skapar opinion, uppvaktar politiker och tjänstemän.