FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Magnus, Måns

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Måndag
19 augusti 2019

Obligatorisk skolstart
för sexåringarna

Nacka 15:38 | 17 augusti 2018

Från och med nu är förskoleklass obligatorisk. Men för den absoluta majoriteten är den nya lagen, som gick igenom vid årsskiftet, ingen dramatisk förändring. Nästan alla föräldrar har även tidigare valt att placera sina barn i förskoleklass.

Därför syns knappt någon skillnad i statistiken över hur många barn som börjar förskoleklass i år jämfört med fjolårets hösttermin. Det är Einar Fransson, produktionsdirektör för Välfärd skola i Nacka, och Mats Lundström, skolchef i Värmdö, ense om.
– Det handlar i så fall om en handfull barn. Vi har redan en väldigt hög andel barn som går i förskoleklass, säger Einar Fransson.

Inte heller har de nya reglerna renderat i frågor till skolcheferna från föräldrar som vill veta vad de nya villkoren innebär. Men några förändringar kan ändå bli kännbara med den nya skolplikten för sexåringarna.

Gäller 2 000 barn
Närvaroplikten för de yngsta skoleleverna stärks, vilket gör att föräldrar måste ansöka om ledighet. En annan förändring kan vara att rätten till skolskjuts stärks.

– När förskoleklass blir obligatorisk kan barnen också ha rätt till skolskjuts på ett annat sätt än tidigare, säger Mats Lundström.

I Värmdö börjar 598 barn förskoleklass till hösten, varav 482 går på en skola i kommunal regi. 

I Nacka är siffran 1 400 barn, varav 1 100 går på kommunala skolor.

 

525 timmar per läsår

• Förskoleklass infördes hösten 1998, men var de första tjugo åren en frivillig skolform.

• Riksdagen har beslutat att förskoleklass ska bli obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från det år då de fyller sex år.

• Elever i förskoleklass har rätt till minst 525 undervisningstimmar per läsår. Det är huvudmannen som avgör hur dessa timmar ska fördelas över läsåret. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola.

Källa: Skolverket