FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Sara

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
19 juli 2019

Ronny Fors i en del av Ryssbergen som brann i juni.

Nytt liv spirar efter branden

Nacka 08:34 | 14 augusti 2018

Två månader efter branden i Ryssbergen börjar arter som gynnas av brand att synas bland kolet.
– Naturvärdet i skogen har blivit större tack vare att urskogen nu också har tre brända platser, säger Ronny Fors på Naturskyddsföreningen i Nacka.

Den högsta punkten i området intill Värmdöleden brändes hårt den 15 juni, medan lägre partier intill inte brunnit alls. Många av de brända träden har fällts av säkerhetsskäl, eftersom träd vars rötter brunnit kan falla lätt och ljudlöst.
Räddningstjänsten har tidigare gått ut med en varning till allmänheten om detta, och om faran att vistas i brandområdet.

Men många arter skyndar till ett område som brinner eller har brunnit och på Nacka kommuns uppdrag finns insektfällor uppsatta som ska visa vilka nya arter som hittar hit.

– Det här ger ytterligare dynamik till naturen i Ryssbergen. En sådan art kan vara sotsvart praktbagge, som har sensorer som uppfattar brand på långa avstånd. Larver kommer att leva i den döda brända veden, säger Ronny Fors.

En av fällorna sitter uppsatt på ett av de större och äldre träd som föll offer i branden — en uppemot 500 år gammal tall.

Ökad blomrikedom
Till de växter som är snabba att dra nytta av den blottlagda, näringsrika jorden efter branden hör mjölkört och svedjenäva, liksom svampen björkskiktdyna och så småningom asp och björk. Andra gynnas på sikt.

– Det kommer sannolikt att bli en ökad blomrikedom i området som brunnit, och många insekter gynnar fåglar, säger Ronny Fors.  

Så mycket information om brandområdet finns inte i skogpartiet, men däremot informerar sammanslutningen Rädda Ryssbergen, där bland annat Naturskyddsföreningen deltar, om planerna på att bebygga delar av skogen. Bland annat ett av de brandfält som uppstått.

Samråd om planerna pågår till den 27 augusti och Ronny Fors kommer att leda en vandring genom området på söndag den 19 augusti.