Nacka Publicerad 14:47, 13 februari 2020

• Inga sprängningar vid påfarten på eftermiddagarna • Vill minimera trafikstörningar

Efter sprängningen som gick fel, som innebar att ett stenblock blev hängande och utgjorde en risk för trafiken, stängdes ett körfält av och orsakade stora trafikstörningar. Sedan dess har Trafikverket inte sprängt exakt i närheten av körbanan i avvaktan på analysen. Tisdagen den 18 februari återupptas sprängningarna på platsen.
– Det går aldrig att förutse exakt hur berg beter sig vid sprängningar. Här finns det dessutom stora sprickor i berget från tidigare sprängningar, som gör det ännu svårare, säger Trafikverkets projektledare Åse Wallin om varför man gjort en analys.

En handlingsplan har tagits fram för att minimera risken att något liknande ska kunna hända:
• Sprängningar inom det mest riskfyllda området (vid påfarten i Skuru) görs enbart klockan 10.00 och inte som tidigare också klockan 14.00 (på vardagar). På så sätt minskar risken att rusningstrafiken på eftermiddagen störs om något oförutsett skulle hända.
• Arbetsområdet mellan berget och vägbanan utökas. Det innebär att röjningen efter varje sprängning kan utföras utan att påverka trafiken.

– Med de här åtgärderna minimerar vi i alla fall risken att skapa trafikstörningar om en sprängning inte går som planerat.

På frågan om detta kommer att försena arbetet med sprängningarna svarar Trafikverkets Thomas Pihl:
– Nej. Vi ser till att spränga på andra ställen på eftermiddagarna. Så det blir ingen skillnad.