Nacka Publicerad 08:06, 28 januari 2023

• Böle mosse, Älvornas våtmark och Vrakvikens fisklek prioriterade

Fyra våtmarker i Nacka ska återskapas och restaureras, bland annat för att förbättra levnadsmiljöerna för djur och växter.

Natur- och trafiknämnden föreslår att fullmäktige ska besluta om investeringar på fem miljoner för restaurering och utbyggnad av våtmarker i kommunen. 4,5 av dessa miljoner är redan beviljade genom framtidsfondens miljö- och klimatdel.

Målet är att återskapa våtmarker i Nacka. Det rör sig om platser som historiskt dikats ut och torrlagts till förmån för bebyggelse och jordbruk, vilket lett till att de flesta naturliga våtmarkerna försvunnit och gett upphov till att koldioxid och näringsämnen läckts och levnadsmiljöer för djur och växter försämrats.

Här är våtmarkerna som ska restaureras:

• Böle mosse i Velamsund i närheten av Värmdö, genom att bygga en fördämning i våtmarkens utlopp.

• Älvornas våtmark i Lännersta. I nedre delen av Trollsjöns naturreservat, vid Fregattbacken, ska man åter anlägga en våtmark i det utdikade området.

• Vrakviken, Nyckelviken. En mindre våtmark för fisklek, främst för abborre och gädda, ska utformas längst in i viken nedanför Vrakberget och Nyckelvikens herrgård.

• Näckdjupet i Sågsjön. Där Sågsjön rinner ut mot Saltsjön genom Sågsjöbäcken går det att bidra till bättre vattenkvalitet genom att aktivera våtmarken.

Dessutom förekommer det en hel del utdikade områden i Nackas skogar, för att underlätta skogsbruk. 

Nu ska man skapa fördämningar så att skogsområdena återigen blöts upp för att återskapa mindre våtmarker.

Jalmar Carlson

 
Testa NVP Plus -1 månad för 1 krona

Testa NVP Plus -1 månad för 1 krona

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x