Nu ska flyktingbostäderna
säljas på bomarknaden

Nacka Uppdaterad 11:48 16 maj 2019

NVP har tidigare skrivit om att Nacka kommun fick köpa bostadsrätter för att klara av mottagandet av nyanlända. Nu uppger Moderaterna att mellan 20 och 30 av dessa bostäder ska säljas under året.

Med anledning av anvisningslagen 2016 blev alla svenska kommuner skyldiga att erbjuda nyanlända bostäder. För Nackas del innebar det att kommunen beslutade att köpa bostadsrätter för att uppfylla kraven. NVP rapporterade senast i juli 2018 att man sedan lagen trädde i kraft köpt 186 bostadsrätter, men att flera stod tomma och kostade kommunen över 100 000 kronor i månaden,

Nu meddelar Mats Gerdau, M, kommunstyrelsens ordförande i Nacka, att man ska börja lägga ut en del av beståndet till försäljning. Redan i år ska mellan 20 och 30 bostäder säljas.
– Vi köpte bostäder för att klara ett tillfälligt behov. Nu säljer vi dem igen eftersom behovet minskar. Vissa kommuner valde att köpa husvagnar och bygga massor av tillfälliga modulbostäder som måste rivas om några år. Invånarna i de kommunerna kommer aldrig att få tillbaka sina skattepengar. Bostadsrätterna har däremot ett bestående värde och Nackaborna kan få tillbaka sina pengar nu när vi säljer dem, säger Mats Gerdau i ett uttalande på Nackamoderaternas Facebooksida.

  • NVP