Nacka Publicerad 08:58, 11 oktober 2020

• Nacka samarbetar med Stockholm och länsstyrelsen

Den här veckan inleds rening av Sicklasjön, genom att lägga ut aluminiumklorid på botten som man tidigare gjort i Järlasjön. 
Projektet är möjligt tack vare pengar från länsstyrelsen i Stockholm.
– Reningen av Järlasjön i somras var väldigt framgångsrik och nu går vi vidare med Sicklasjön. Satsningarna av det här slaget är av stor vikt nu när Nacka växer, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, M.

Fällningen finansieras med 1,5 miljoner i så kallat LOVA-bidrag från länsstyrelsen i Stockholm. Nacka kommun och Stockholms stad bidrar med 250 000 kronor vardera.
Under sommaren renades Järlasjön på samma sätt. De mest effektiva åtgärderna för att rena sjöar är att fälla aluminiumklorid i sedimentet samt att rena dagvatten som rinner till sjön. Åtgärderna för att rena dagvatten kommer att ske i den planerade Kyrkviksanläggningen och i Kyrkviksparken de kommande åren.