FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Konstantin, C...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
21 maj 2019

Tiggeri skulle förbjudas på elva platser i kommunen, enligt förslaget från M i Nacka.

KF sa nej till tiggeriförbud

Nacka 07:57 | 07 mars 2019

Moderaternas förslag om tiggeriförbud fick nej från kommunfullmäktige i veckan. Förslaget backades, förutom av M, bara av SD och röstades därför ner.
Vänsterpartiet och Liberalerna föreslår nu istället stöttande insatser för EU-medborgarna.

Under kommunfullmäktiges sammanträde i förra veckan behandlades Nackamoderaternas förslag om tiggeriförbud. Förslaget var att förbjuda tiggeri på elva platser i kommunen, bland annat vid Ica Maxi och Sickla köpkvarter.

När förslaget behandlades i utskottet i början av februari fick M inget medhåll från de andra partierna. Under kommunfullmäktiges sammanträde var det endast SD som, tillsammans med M, röstade för förslaget.
– Jag tycker att det är tråkigt att kommunfullmäktige röstade ned våra förslag för att bli av med tiggeriet och den misär som den för med sig. Det är omänskligt och ovärdigt att stå på knä och tigga, det är ingen väg ur fattigdom för någon. Och det fanns inga andra förslag på vad man borde göra i stället, därmed kommer ju dagens situation att bestå, säger Mats Gerdau, M, om att förslaget blev nerröstat.

Både Liberalerna och Vänsterpartiet i Nacka vill se insatser för EU-medborgare som tigger.
I ett politikerinitiativ som behandlades på socialnämndens sammanträde i februari föreslår L socialtjänsten i Nacka ska arbeta uppsökande med tiggare och andra hemlösa.
Enligt initiativet ska arbetet ha som syfte att dels informera om vilken hjälp som finns att få — till exempel härbärge eller hjälp med hemresa — och dels klargöra vilka lagar och regler som gäller för till exempel bosättning, eldning och skräphantering.
”Man kan även erbjuda stöd till de som man misstänker utsätts för kriminalitet”, skriver Liberalerna.

Vid sammanträdet beslutade socialnämnden att ge social- och äldredirektören uppdraget att bereda initiativet om uppsökande arbete.

V i Nacka föreslår i en motion socialt stöd till EU-medborgare som tigger. Där skriver paritet att Nacka ”måste ta sitt humanitära ansvar” för EU-medborgare och föreslår att kommunen ska inrätta ett akutboende.

V vill att kommunen ska ta initiativ till samarbete med frivilligorganisationer i syfte att öppna ett sådant boende för EU-medborgare.
– Det finns massa saker man kan göra för att stödja personer i social utsatthet, vi föreslår ett sätt i vårt förslag. Att förbjuda det som de själva uppfattar som den enda möjligheten är inte det, säger Lisa Rasmussen, gruppledare för V i Nacka, i ett pressmeddelande.