Skanska överklagar
nej till stenkross

Nacka Uppdaterad 07:58 17 maj 2019

Skanska menar att missförstånd färgade debatten kring den nekade stenkrossen i Gungviken. Därför överklagas beslutet till länsstyrelsen.

I slutet av mars beslutade Alliansen i Nacka att inte tillåta etableringen av en stenkross i Gungviken. Detta efter en debatt som enligt Skanska bygger på missförstånd.
”Det finns missuppfattningar om hur mycket vår verksamhet kommer att bullra. Tack vare våra skyddsåtgärder begränsar vi bullret rejält och klarar de riktlinjer som finns för sådan här verksamhet”, skriver Maria Lindström, affärsutvecklare på Skanska industrial solutions, i ett mejl.

Därför väljer Skanska att överklaga Nacka kommuns beslut. Ärendet är skickat till länsstyrelsen för överprövning.
”Våra skyddsåtgärder består bland annat av ljuddämpande moderna maskiner, bullerskärmande upplag och containrar samt inkapsling i tält, vilket också hindrar den spridning av stendamm som medborgare i vissa fall oroar sig för”, skriver Maria Lindström.