Nacka Publicerad 14:32, 25 mars 2020

• "Det låter som om Mats Gerdau vill missförstå" • "Nej, jag förstår situationens allvar"

I veckan berättade NVP.se om Socialdemokraternas förslag att Nacka kommun ska subventionera lunch för gymnasieelever som just nu pluggar på distans med anledning av coronaepidemin.

Kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, M, var skeptisk redan då. Och i dag fattade han ett ordförandebeslut om att avslå politikerinitiativet.

I beslutet det bland annat:

"Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring att bland annat gymnasieskolor ska gå över till att bedriva fjärr- och distansundervisning syftade till att bromsa takten i spridningen av sjukdomen covid-19 genom att minska rörelse och resor för dessa elever. Åtgärder som leder till att gymnasieelever ökar sitt rörelsemönster och resande under skoltid riskerar att motverka detta syfte."

Det påpekas även att skolorna kan komma att erbjuda lunchlådor om behovet skulle visa sig finnas.

Oppositionsrådet Khashayar Farmanbar, S, är inte nöjd med utfallet, och kommer att ta upp frågan till diskussion igen på kommunstyrelsens möte på måndag.

– Jag vill att Nacka ska betala lunchen för gymnasieelever så att de kan få lunchen hemkörd eller hämta på närliggande restauranger. Det minskar smittorisken, ger alla elever en riktig lunch och hjälper till att rädda våra restauranger, säger han och tillägger:

– På Mats Gerdau låter det som att han vill missförstå. Jag tog upp med honom att vi kan gå vidare med förslaget så att det enbart gäller hemkörning eller liknande men han valde ändå att avslå förslaget. Det går ju inte att ständigt peka på att regeringen eller någon annan ska agera. Vi har ett ansvar och det här är något som vi kan och bör göra här och nu och som göra skillnad.

Mats Gerdau ger svar på tal:

– Khashayar hävdar att jag medvetet missförstår. Så är det inte. Men jag förstår situationens allvar. Och att det är av vikt att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Som jag sagt tidigare, så är S grundtanke god, men förslaget är inte riktigt genomtänkt. Vid närmare eftertanke borde även S förstå att vi nu måste göra allt vi kan för att skydda våra sjuka och sköra äldre och då måste gymnasieeleverna hålla sig hemma. Det är i alla fall mitt absoluta fokus.

Han fortsätter:

– Restaurangcheckar blir en uppmaning till eleverna att ge sig ut och äta lunch. Dessutom, på våra skolor följer man vanligt skolschema, fast på distans. Eleverna har inte två till tre timmars lunchrast, vilket ju är det som skulle krävas om de ska ta sig fram och tillbaka till en restaurang. Då skulle undervisningen också bli lidande. Det är bra om vi alla kan stödja  våra lokala restauranger och köpa hämtmat eller få mat hemkört. Men att koordinera 4 000 - 5 000 gymnasieelever som vill ha lunch hemkörd från olika restauranger under just lunchtid är kanske inte det som är kommunens huvuduppgift just nu.

Hanna Bäckman