FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Fredrik, Fritz

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
18 juli 2019

Ibland, som i onsdags, har Adiam Mamo Araya lediga dagar med dottern Iliana Bisrat Taweke, snart tre år. Men oftast har Adiam långa arbetsdagar, och då är det Yowhan Berhe, som är anställd av Nacka kommun, som sköter lämning, hämtning och nattning av Iliana.

”Nattis” allt mer efterfrågat

Nacka 09:57 | 07 maj 2019

Allt fler Nacka- och Värmdöfamiljer beviljas barnomsorg på nätter, kvällar och helger. I dag är cirka hundra barn inskrivna.
– Att omsorgen utförs i respektive barns hem är uppskattat, säger Lotta Valentin, chef för Nackas utbildningsenhet.

1,1 miljoner i bidrag till ”nattis”

• Nacka har för 2019 beviljats 1,1 miljoner kronor i statsbidrag för barnomsorg på obekväm arbetstid. 
• Det ger Nacka, som sett till invånarantalet är den 16:e största kommunen i landet, plats 13 på listan över kommuner som har beviljats mest bidrag. 
• Värmdö har tilldelats betydligt mindre, 120 000 kronor.
• Totalt har 77 miljoner kronor fördelats. Malmö är den stad som beviljats mest bidrag — 3,8 miljoner kronor. 

Källa: Skolverket

För några år sedan skrev NVP flera artiklar om ”nattis” i Värmdö, som då var ett högst begränsat fenomen. Endast enstaka familjer tog del av barnomsorg på obekväm -arbetstid, som då erbjöds på två av kommunens förskolor. Men ett beslut 2015, som trädde i kraft 2016, ändrade på det. Sedan dess har barnen sitt ”nattis” hemma — kommunen anställer en person per familj för uppdraget — och i dag är ett tiotal familjer med omkring 15 barn i Värmdö inskrivna. 

Magnus Elfving, förskolechef med ansvar för barnomsorg på obekväm arbetstid i Värmdö, ser ett klart samband mellan de nya reglerna och ökningen.

– Och så har det nog blivit mer känt också att den här möjligheten finns, säger han. 

Även i Nacka blir efterfrågan allt större. I dag har 50 familjer med sammanlagt 84 barn beslut om ”nattis”, att jämföra med 2013, då knappt 30 familjer var inskrivna. 

Hög andel barn i Nacka

Lotta Valentin, chef för Nackas utbildningsenhet, påpekar att befolkningen under perioden ökat med nästan 10 000 invånare, -vilket i sig innebär en viss ökning, men hon tror också att andra faktorer kan spela in:

– Vi har tydlig information på vår hemsida vilket gör att vårdnadshavare lätt kan läsa om tjänsten. Att omsorgen utförs i respektive barns hem är uppskattat av vårdnadshavarna. Nacka har också en mycket hög andel barn i förhållande till antalet invånare, säger hon.

Begreppet ”nattis” är egentligen missvisande när det gäller Nacka, då bara hälften av familjerna faktiskt har omsorg på nätterna. Resten har beslut om omsorg på kvällar och helger. 

Lotta Valentin berättar att tjänsten används av både ensamstående och sammanboende vårdnadshavare i Nacka, men att merparten är ensamstående.

– Grunden är att man arbetar på obekväma tider, det vill säga när förskolan inte har öppet, förklarar hon.

Nacka lade åtta miljoner kronor på omsorgsformen förra året, så statsbidraget på 1,1 miljoner för ändamålet (se faktaruta) kommer väl till pass. 

Men, påpekar Lotta Valentin, kommunen erbjöd tjänsten flera år innan det gick att söka statsbidrag för den. 

– Nackas politiker är och har alltid varit måna om att kommuninvånarna ska ha möjlighet att arbeta, så tjänsten skulle med största sannolikhet erbjudas även om statsbidraget uteblir.