Nacka räknar ormar —
med hjälp av takpapp

Värmen under takpappen lockar till sig ormar och ödlor.
FOTO: Ann-Sofie Lindén, Calluna AB
Nacka Uppdaterad 15:01 17 juni 2019

• Artinventering. • Lockas av värme.

Vilka ormar och ödlor krälar omkring i centrala Nacka? Det ska kommunen ta reda på i en kräldjursinventering — som genomförs med hjälp av takpapp i skogen.

Inför stadsbygget i Nacka vill kommunen ta reda på vilka ormar och ödlor som finns i skogsområdena i Birka, Ryssbergen, Järlahöjden och Nyckelviken. Det görs genom en kräldjursinventering, vars målsättning är att ta reda på vilka arter som finns i Nacka, och att vidta åtgärder för att de ska kunna leva vidare i frid. Alla ormar i Sverige är nämligen fridlysta, vilket betyder att arterna inte får fångas, skadas eller dödas.
– Inventeringen pågår sedan mars och fram till oktober, och man undersöker några gånger per månad för att se vilka arter som finns, säger Viveca Jansson, kommunekolog i Nacka. 

För att samla kräldjuren har man lagt ut takpapp på olika ställen i skogen. När takpappen blir varm av solen drar den till sig ormar och ödlor, som trivs i värmen. Vid inventeringen noterar man sedan art, ålder, storlek och antal på de kräldjur som hittar under pappen.
Under tiden som takpappen ligger i skogen vädjar kommunen att de inte rörs. Skolor och förskolor i området har också informerats. 
– Takpappen ligger där av en anledning, fast de kan se ut som skräp. Helst ska man inte röra pappen, för att inte väcka de ormar och ödlor som ligger och sover, säger Viveca Jansson.