Nacka Publicerad 11:21, 26 februari 2020

• Parkeringen vid Nacka station stänger helt på fredag • 100 nya platser till sommaren 

Infartsparkeringen vid Nacka station stänger helt den 28 februari, på grund av tunnelbanebygget. Nu meddelar kommunen att man öppnar en ny, tillfällig infartsparkering på Planiavägen 28, på mark som på sikt ska bebyggas. Parkeringen, som ska öppna till sommaren, kommer att rymma omkring 100 platser och ska kunna användas i några år.

– Behovet av infartsparkeringar är stort och detta är en bra möjlighet, speciellt då infartsparkeringen Nacka station stänger, säger Bengt Stenberg, biträdande trafik- och fastighetsdirektör i Nacka, på kommunens hemsida.

Dessutom öppnar Nacka Forum den 2 mars en parkering i privat regi som riktar sig till pendlare. Parkeringen, ligger på plan -1 och har 400 platser, kostar det 40 kronor att stå på mellan klockan 06 och 22.