FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Axel, Axelina

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
16 juni 2019

Nacka stadshus.

Nacka agerade
inte vid misstänkt
barnmisshandel

Nacka 13:59 | 05 april 2019

Föräldrarna är åtalade för att ha utsatt sin son för våld. Ändå avslutade socialtjänsten sin utredning utan insats. Först när skolan gjort en orosanmälan och pojken var blåslagen omhändertogs han.

Den 22 mars omhändertogs en pojke boende i Nacka med stöd av LVU, lagen om vård av unga, efter att personal på hans skola gjort en orosanmälan och pojken var blåslagen.

Snart uppdagades information som nu har fått kommunen att utreda händelsen enligt lex Sarah. Av kommunens rapport framgår att pojken tidigare misstänkts ha blivit slagen av sina föräldrar – och att föräldrarna dessutom står åtalade för detta. 

Trots det avslutade handläggaren på socialtjänsten sin utredning utan att besluta om någon insats för pojken och utan att göra någon bedömning kring varför LVU inte var tillämpligt. 

I lex Sarah-rapporten skriver en gruppchef på socialtjänsten att tänkbara orsaker kan vara att handläggaren var oerfaren och att såväl arbetsledning som uppföljningen av utredningen var bristfällig.

”Uppenbarligen så gjordes det en felbedömning eller ingen bedömning alls kring de risker som barnet befunnit sig i, vilket lett till att det återigen finns misstankar att barnet blivit slagen av sina föräldrar”, skriver gruppchefen i rapporten. 

Nackas biträdande social- och äldredirektör Lina Blombergsson kan av sekretesskäl inte gå in på fler detaljer i ärendet, men kallar det inträffade ”fruktansvärt” och ”jätteallvarligt”.

– Vi anmälde det direkt när det upptäcktes. Det är inte väl handlagt, säger Lina Blombergsson.