FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Fredrik, Fritz

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
18 juli 2019

Så här ser två möjliga alternativ för en Östlig förbindelse — en sänktunnel och en bergtunnel — ut, enligt Trafikverket.

Nacka och Värmdö ville
inte betala Österleden

Nacka/värmdö 08:28 | 04 september 2018

Nyligen lovade Ulf Kristersson, M, att Österleden byggs om M vinner valet. Nu visar det sig att varken Nacka, Värmdö eller landstinget var beredda att anta Sverigeförhandlarnas bud om medfinansiering förra året — 1,7 miljarder kronor för Nacka och 225 miljoner för Värmdö.

Den 24 augusti lovade M-ledaren Ulf Kristersson, vid ett besök i Sickla, att bygga den östliga leden om M vinner valet, och att återuppta förhandlingarna. Men någon finansiering kunde man inte presentera. Och någon ny information från S i Stockholms stad hade man inte fått. Tvärtom anser M att det är S i staden som bidragit till att arbetet avstannat.

När Sverigeförhandlingen om den östliga förbindelsen avbröts hösten 2017 gick förhandlarna ut med att Trafikverket inte hade förbindelsen med i den nationella planen och att Stockholms stad sagt nej till medfinansiering.

Nu säger Jan Valeskog, S, stadbyggnadsborgarråd i Stockholm, att man inte var ensam om att säga nej i den sista budgivningsomgången. Det gjorde även Nacka och landstinget.

– Sverigeförhandlingen hade inte mandat att finansiera de 20 miljarder som krävdes, och fick inte ihop det när vi sa nej. Vi var de enda som öppet sa att vi inte var beredda att gå in. De andra sa internt att de inte var beredda att betala, säger Jan Valeskog.

Enligt honom sa Nacka nej till att gå in med 1,7 miljarder, landstinget nej till 3,2 miljarder och staden nej till 2,8 miljarder. Värmdö krävdes på 225 miljoner och Lidingö 90, men även de markerade, enligt Valeskog, att de inte ville vara med.

Han säger att förhandlingen hade kunnat sluta annorlunda om parterna tagit på sig kostnaderna.

– Om Nacka sagt att vi tar 1,7 miljarder så hade de satt press på oss. De inser att de måste vara med, om det sen blir en symbolisk peng eller en verklig medfinansiering vet jag inte. Men det räcker ju inte att säga att man vill medfinansiera, säger Jan Valeskog.

Han säger också att S var upprörda över att allt då bara handlade om att Stockholm sagt nej och att de andra parterna inte gick ut med sin ståndpunkt. Han säger att alla kommuner i länet (utom V och MP) var eniga om att man ville ha den östliga förbindelsen.

– Vi tycker det är hyckleri när Stockholmsmoderaterna nu går ut med att de är beredda att medfinansiera, samtidigt vet Ulf Kristersson, precis som jag, varför Östlig förbindelse inte är med i den nationella planen.

Sverigeförhandlarna försökte nå en överenskommelse om finansiering med trängselskatter, men staden sa nej. Utöver det saknades fem miljarder i anslag från staten.

– Vår uppfattning var att trängselskatterna var vår regions pengar. Nej, sa Sverigeförhandlarna, det är statens, säger Jan Valeskog.

Jan Valeskog anser, precis som Nackas Mats Gerdau, M, att en östlig förbindelse främst är en statlig angelägenhet, men säger nu att han är för en medfinansiering men inte just nu då staden måste prioritera ett antal kollektivtrafikprojekt.

Mats Gerdau bekräftar att Nacka sa nej till att gå in med 1,7 miljarder kronor.

– Det är för stor summa för Nacka. Det går inte att jämföra värdeökningen på samma sätt som med tunnelbanan. Värdet med en östlig led är främst funktionalitet — det går inte att bygga bostäder vid tunnelmynningen — medan man för tunnelbanan skapar tydliga värden med bostäder i anslutning till tunnelbanan, och då blir marken värd något och det är möjligt att få in pengar. Det tyckte inte vi förhandlarna klurat ut tillräckligt tydligt. Det är olika logiker i förhandlingarna helt enkelt, säger han.

Kan du säga något om hur mycket Nacka är beredd att gå in med?
– Nej, jag förhandlar inte via dig och media.

I Nacka och Värmdö har alla partier utom MP, V, Nackalistan samt L i Värmdö, formellt tagit ställning för en östlig förbindelse.