Nacka/Värmdö Publicerad 14:38, 10 juli 2020

• Listas bland de 40 kommuner med flest avlidna i covid-19 på äldreboenden

40 kommuner har stått för närmare 70 procent av alla dödsfall i covid-19 på äldreboenden. Det konstaterade IVO i förra veckan. Nacka och Värmdö finns på listan.
– Vår bedömning är att kunderna har fått den vård de har haft behov av, säger Elisa Reinikainen, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Nacka.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i juni granskat landets samtliga äldreboenden, 1 700 stycken. Resultatet av granskningen presenterades på en presskonferens i förra veckan. 
IVO pekade då ut 40 kommuner som ”särskilt drabbade” när det kommer till dödsfall med covid-19. Nacka och Värmdö finns med på listan. Kommunerna är identifierade utifrån Socialstyrelsens statistik baserad på döds-orsaksintyg inkomna fram till den 29 juni.

”250 kommuner bättre”
– Man kan alltså tolka det som att de här kommunerna hittills har haft svårast med att dels begränsa smittspridningen och dels ge vård och behandling till de äldre, sa IVO:s generaldirektör Sofia Wallström. 
– Det kan också indikera att övriga 250 kommuner har varit bättre på att hantera smittan på sina boendena, fortsatte hon.

I Nacka hade då 88 personer med covid-19 avlidit, enligt statistik från Socialstyrelsen. 55 av dessa bodde på särskilt boende, 13 hade hemtjänst. I Värmdö hade totalt 39 personer avlidit, 17 på ett särskilt boende, 13 inom hemtjänst.
– Bakom varje person i statistiken finns en människa — en mamma eller pappa, en livskamrat, en nära vän. Det förpliktigar transparens och en grundlig analys. Det kommer finnas all möjlighet att vara efterklok och jag välkomnar de utredningar som kommer göras av såväl regering, myndigheter, regioner och av oss kommuner när pandemin är över, säger Karin Teljstedt, KD, ordförande i äldrenämnden Nacka.

”Inga signaler på brister”
Nackas medicinskt ansvariga sjuksköterska, Elisa Reinikainen, säger att kommunen tar vården av de äldre på ”stort allvar”:
– Vi har arbetat intensivt med många olika åtgärder för att minska smittspridningen. Vi har ett gott samarbete och tät kontakt med våra läkarorganisationer för att säkerställa att alla kunder får den vård de har behov av.
– Eftersom vi har färre andel avlidna med covid-19 än hela Stockholmsregionen så tolkar vi att våra åtgärder har gett resultat. Vi har under våren inte fått några signaler på att det finns brister i vården, tillägger hon och pekar på att 31 procent av de smittade avlidit i Nackas äldreboenden, jämfört med 40 procent i hela Stockholmsregionens boenden.

Har tillräckliga insatser satts in?
– Vår bedömning är att kunderna har fått den vård de har haft behov av. Vi strävar efter att alltid göra individuella bedömningar av vårdbehovet och att kunna ge den mesta hälso- och sjukvården de äldre behöver på äldreboenden för att undvika onödiga sjukhusvistelser, säger Elisa Reinikainen.

Merparten på ett boende
Anna Lipinska, KD, ordförande för vård- och omsorgsnämnden i Värmdö, säger att merparten av de avlidna bodde på ett och samma boende. 
– Totalt sett ligger vi lågt jämfört med övriga kommuner i länet på det totala antalet avlidna. 17 avlidna, enligt Socialstyrelsen, på samtliga fyra äldreboenden som totalt har 260 boende. Siffrorna avser i princip ett boende där vi fick smittan tidigt och spridningen blev stor. På de övriga boendena har vi lyckats hålla nere smittan utan att öka spridningen, säger hon. 

IVO ska nu göra en särskild granskning av 91 boenden i landet där läget ses som extra allvarligt. I den granskningen finns dock inga boenden i Nacka eller Värmdö med.