Nacka Publicerad 11:03, 22 januari 2020

• Hälften så många lägenheter byggs till 2030 • Tunnelbaneavtalet måste förhandlas om

Kommunen skriver ner sin byggtakt på västra Sicklaön. Målet med att låta bygga 1200 nya lägenheter per år ska justeras till 600 lägenheter per år fram till 2030.

Ett av de projekt som garanterat kommer att försenas med flera år är omvandlingen av Järlahöjden vilket bland annat innebär att dagens idrottsanläggningar, som ishallarna och fotbollsplaner, kan vara kvar längre än planerat.

– Det visar att vi haft rätt hela tiden. Vi är glada, men ändå oroliga, säger Nackalistans Christina Ståldal och Mikael Carlsson.

 Det var i slutet av kommunstyrelsens stadsbyggnadsutskotts möte på tisdagen som exploateringsenhetens Peter Granström meddelade politikerna att man kommer att föreslå en nedskrivning av kommunens uttalade byggtakt. Från 1200 lägenheter per år till 600 per år på västra Sicklaön.

– Vi valde att informera om detta i tid, det är ett stort ärende som många bryr sig om.  Vi måste vara ansvarsfulla och anpassa byggtakten, tunnelbanan försenas och projektet i Bergs gård (bostadsprojektet vid Bergs oljehamn  vid Jarlaberg om 2000 bostäder som försenas med 15 år) hindras, samt konjunkturen som gjort sättningar i bostadsmarknaden, förklarar kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, M.

Nackas höga mål inte fungerar inte längre. Marknaden har dalat, intresset för att bygga nya bostäder har mattats av.

”Alliansen styr nu in stadsutvecklingen i Nacka i en lugnare takt. Vi får mer tid att lyssna på Nackaborna så att de nya miljöerna blir riktigt bra och att allt sker i balans med Nackaborna, miljön och ekonomin”, skriver så Alliansen i ett pressmeddelande.

I bakgrunden lurar så tunnelbaneavtalet. Det som ger Nacka tunnelbanan om kommunen ser till att bygga minst 13 500 lägenheter fram till 2030. Med den takt som Nacka nu kommer att besluta om blir det alltså cirka 6000 nya bostäder till 2030.

Kan man påstå att nedjusteringen av byggmålet är en prestigeförlust, Mats Gerdau?

– Verkligen inte. Ambitionen finns kvar, men med en ansvarsfull byggtakt.

– Tunnelbaneavtalet måste förhandlas om, såklart. Tunnelbanan blir försenad, och vi får vänta med att bygga nytt vid Bergs gård till exempel, svarar Mats Gerdau till NVP.

 

– Vi har sagt det länge, och fått kritik för det. Men bostadsmarknadens avmattning, förseningen av tunnelbanan och missräkningen vid Bergs gård visar att kommunen haft för stora förhoppningar, kommenterade Nackalistans kommunalråd Christina Ståldal, det besked som partiet försökt förmå kommunen att ta tidigare.

– Vi har hela tiden krävt en konsekvens- och riskanalys över det stora projektet. Men kommunledningen har kört på, i alldeles för hög takt, fortsätter Christina Ståldal, NL.

 

Beslut om den justerade genomförandeplaneringen kommer att tas i kommunstyrelsen i mars, och beslutet kommer givetvis att innebära förändringar när det gäller byggtakt av infrastruktur, skolor och idrottsplatser.