Kritik mot hantering av hundratals miljoner

Mats Gerdau. FOTO: JOHAN ALP/NACKA KOMMUN
Nacka Publicerad 08:28, 13 juni 2021

• Över 100 riktade statsbidrag att söka • ”Det saknas samordnad och övergripande styrning”

Nackas revisorer riktar kritik mot kommunens hantering av alla de riktade statsbidragen. De menar att det saknas en samordnad styrning kring bidragen, som de senaste åren uppgått till hundratals miljoner kronor.

Alliansen tar till sig en del av kritiken, men S tycker att man bara går halvvägs.

Sällan har det gått att söka, och få del av, så stora och många statsbidrag för enskilda kommuner som ifjol och i år. Under 2020, fram till oktober, fick Nacka 149 miljoner, och man räknade då med att få 182 miljoner innan året var slut. 2019 uppgick summan till 124 miljoner, och hittills i år har till exempel äldrenämnden i Nacka tilldelats 75,6 miljoner.

Det är inte till hur miljonerna används, utan hur kommunen sköter själva hanteringen som revisorerna, genom konsulten Ernst & Young, i en ny rapport kritiserar.

”Sammantaget gör vi bedömningen att det saknas en övergripande styrning av statsbidragen”, står det i granskningen.

Revisorerna konstaterar att det praktiska arbetet i nämnderna fungerar väl med bevakning, sökning och redovisning, bland annat beroende på en väl upparbetad erfarenhet och kunskap.

”Det finns dock inga beslutade övergripande riktlinjer och dokumenterade rutiner för hanteringen”, skriver man. Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att överväga en årlig kommunövergripande sammanställning av de pengar man fått, som ska ge bättre förutsättningar för uppföljning och analys.

Kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, M, väljer att se kritiken som rekommendationer:

– Stadsledningskontoret kommer fortsättningsvis att sammanställa och följa upp hur bidragen hanteras, säger han och fortsätter:

– Det är bra synpunkter från revisorerna, men vi tycker ändå varje verksamhet måste få söka sina egna bidrag. Det är där kunskapen finns, det är där man kan bedöma om det är värt att söka, till exempel. Men vi kommer att föreslå att stadsledningskontoret ska göra den uppföljning som revisorerna eftersöker.

Oppositionsrådet Khashayar Farmanbar, S, välkomnar att Alliansen tar till sig av kritiken när det gäller uppföljning. Men han vidhåller att det inte finns någon samlad bild, och att det är svårt, till och med i kommunstyrelsen, att få reda på hur mycket pengar som kommunen får från staten.

– Det finns ingen, eller har inte funnits, någon samlad redovisning av de statsbidrag som kommit. Det känns som om Alliansen inte vill visa vad S-regeringen ger, säger Khashayar Farmanbar, som menar att Alliansen bara går halva vägen och tar till sig hälften av revisorernas kritik.

Han konstaterar också kritiken mot en av nämnderna, natur- och trafiknämnden som aktivt valt att inte söka statsbidrag på mindre än 200 000 kronor ”av administrativa kostnadsskäl”, visar att det finns anledning att också ansökningarna görs centralt.

– Det borde finnas en mer rimlig och lägre gräns än 200 000 kronor för att söka statsbidrag, och det visar att behövs en gemensam administrativ funktion, säger Khashayar Farmanbar.


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x