Nacka inför egen coronatestning

FOTO: MOSTPHOTOS
Nacka Publicerad 14:58, 14 maj 2020

• Antikroppstester för kommunanställda och inom äldrevården

Alliansen i Nacka kommun har enats om att starta egen testning av kommunens personal samt anställda inom privat omsorg.

– Vi har inte råd att invänta nationella insatser och vill därför påbörja egen testverksamhet, säger Mats Gerdau, M.

För att skydda våra äldre och andra riskgrupper så vill nu Nacka starta egen testning av kommunens alla anställda, samt anställda inom privat omsorg. I uppdraget som Alliansen ger till stadsledningskontoret på nästa arbetsutskott ingår det att testa både för nuvarande och tidigare smitta, så kallade antikroppstester.

– Förhoppningen är att det ska gå fort. Men först måste vi se vad det kommer att kosta, och vilka tester vi kan få tillgång till och hur tillförlitliga de är. Vi måste också göra en prioriteringsordning, där rimligen omsorgspersonal och skolpersonal går före stadsledningskontoret, säger Mats Gerdau, M. Men jag ser framför mig att kunna ta beslut om detta på nästa kommunstyrelse, 25 maj.

Mats Gerdau vill inte skuldbelägga någon, men betonar att alla säger att tester måste göras, men att inget görs. Att Sverige ännu inte har någon storskalig testning av coronavirus och att det måste vara av högsta prioritet att komma igång med det för att minska smittspridningen och påskynda återgången till ett mer normalt liv.

I ett pressmeddelande ger de fyra Alliansledarna i Nacka följande kommentarer:

– Som arbetsgivare ger det oss både möjligheten att bedriva vår verksamhet säkrare inom omsorgen, men även bättre förutsättningar att återgå till ett mer normalt läge för våra andra verksamheter, säger Mats Gerdau, M, kommunstyrelsens ordförande.

– En utökad testtagning är av stort värde för den enskilde medarbetaren och centralt för att säkra personalförsörjningen inom omsorgen. Vi måste med kraft minska smittspridningen bland äldre och då är ökad testning av både smitta och immunitet viktig. Den isolering som våra äldre lever med är självklart mycket påfrestande och bör göras så kort som möjligt, säger Karin Teljstedt, KD, kommunalråd.

– På nationell nivå är Sverige sent ute med tester, jämfört med många andra länder. Därför tar vi i Nacka tag i detta och inleder testning av all vår kommunanställda personal och sådan personal som är anställd av företag som arbetar på uppdrag åt kommunen. Vård- och omsorgspersonal har prioritet. Vi behöver veta mer kring smittans utbreddhet och hur många som kan vara immuna, säger Hans Peters, C, kommunalråd.

– Det är av största vikt att vi får igång testandet för covid-19 inom hemtjänst och omsorg. Det är ett viktigt led i att skydda våra sköra och utsatta, säger Gunilla Grudevall-Steen, L