Möte dröjde — trots orosanmälan om litet barn

Nacka stadshus. FOTO: JALMAR CARLSON
Nacka Publicerad 13:04, 20 maj 2022

• Tog två veckor • Barnet riskerade att fara illa

I mars i år gjorde en vårdgivare en orosanmälan om ett litet barn till Nackas socialtjänst. Först två veckor senare tog socialtjänsten kontakt med vårdnadshavarna för att boka ett möte. Det framgår av en nyskriven lex Sarah-rapport.

I rapporten står det även att ytterligare en orosanmälan från en annan vårdgivare hann inkomma innan mötet hade hållits. Trots detta tidigarelades inte mötet. Dessutom ska det ha funnits tidigare kännedom om familjen på socialtjänsten, som inte uppmärksammats.

En gruppchef konstaterar i rapporten att barnet riskerade att fara illa fysiskt och/eller psykiskt med anledning av det inträffade.

Nu planerar socialtjänsten att förtydliga sina rutiner vid oro för små barn.

Det här är lex Sarah
Hanna Bäckman

 
Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x