”Mobil naturskola bra — som komplement”

Naturskolan ska avvecklas under våren. FOTO: JENNY FREJING
Nacka Publicerad 15:26, 17 januari 2020

• Nedläggning trots protester • Naturskolan: "Ovärderliga anläggningar går förlorade"

En mobil naturskola skulle kunna vara ett alternativ för att komplettera den nuvarande verksamheten. Det menar lärare på Nacka naturskola.
Khashayar Farmanbar, S, oppositionsråd, kallar utredningen för en nödlösning.

Sedan NVP i december berättade att Naturskolan var nedläggningshotad har protesterna varit högljudda. Bland annat från lokala lärare men också från Naturskoleföreningen. En namninsamling mot nedläggningen samlade närmare 1 300 underskrifter.

Det hjälpte inte. Förra veckan beslutade kommunstyrelsen att avveckla.
– Bara 20 procent av Nackas kommunala skolor besökte Naturskolan förra året och verksamheten går back med 1,5 miljoner kronor per år. Bakgrunden till nedläggningen är ekonomisk — vi har mindre pengar och då måste man ta bort saker, säger Mats Gerdau, M, kommunstyrelsens ordförande.

”Vi har lyssnat”
Han säger att man lyssnat på protesterna och därför beslutat att utreda möjligheten att inrätta en mobil naturskola.
– Det är en uppskattad verksamhet. Men tar bara 20 procent sig dit beror det kanske på att det är för långt dit. Naturskolan kanske kan åka till skolorna, säger Mats Gerdau och tillägger:
– Men först måste vi se vilket intresse som finns hos skolorna.

Nedläggningen och förslaget om en mobil naturskola möter kritik. 

V och S kritiska till beslutet
– Vi tycker att det är ett konstigt och dåligt beslut. Varför lägga ner om man tror att man ska starta den igen? Det blir kostnader både för nedläggning och för att starta igen, samt för utredningen, säger Lisa Rasmussen, V.
– Utredningen är en nödlösning på ett problem alliansen själva har skapat. Det är ett spel för gallerierna för att det ska låta bättre i media. Avvecklingen ger i praktiken en väldigt osäker framtid för utbildningen i Nacka i ett ämne som är viktigare än någonsin, säger Khashayar Farmanbar.

Även NL är kritiska och lät anteckna att ”nedläggning signalerar något helt annat än miljöhänsyn” till kommunstyrelseprotokollet.

Ovärderliga anläggningar
Naturskolans lärare framhåller att ovärderliga ekologiska visningsanläggningar går förlorade i och med nedläggningen. Samtidigt tror de att en mobil verksamhet skulle kunna vara bra — som ett komplement.
– Eftersom vissa skolenheter har långa avstånd till Velamsund skulle en bra idé vara att bevara naturskolan som den är i dag med sin fasta verksamhet med miljöpedagogik och komplettera den med en mobil verksamhet med enklare fältutrustning som kan besöka skolor i de yngre årskurserna och förskolor, skriver Annika Wiberg, lärare vid Naturskola.

Verksamheten ska avvecklas under vårterminen, och den mobila lösningen ska utredas parallellt.

  • Anna-Karin Blom, Jalmar Carlson