Nacka/Värmdö Publicerad 13:38, 18 mars 2020

• Värmdö vill mötas på distans • Krisledningen i full gång i kommunerna

Kommunledningen i Nacka vill minska antalet ledamöter kommunfullmäktige under coronakrisen. Samtidigt har Värmdö kommun ett extrainsatt fullmäktige för att besluta om att möten på distans.

För första gången aktiverades Nackas krisledningsutskott i förra veckan. Det är en liten grupp med Mats Gerdau, M, som ordförande, som nu kan fatta beslut i kommunstyrelsens funktion som krisledningsnämnd, vid extraordinära händelser. Krisledningsutskottet är det sista steget som används när snabba politiska beslut krävs i kristider och får ta över beslutsrätt och ansvar från de politiska nämnderna.

– Nu har vi den ordningen att kommunstyrelsen sköter allt detta, formellt. Så det är ingen skillnad. Utskottet kommer inte behöva ta några beslut, säger Mats Gerdau.

Generellt drivs krisledningsarbetet i Nacka av stadsdirektören Lena Dahlstedt, som dock varit hemma några dagar på grund av sjukdom.

– Vi har ett bra beredskapsarbete, och läget är under kontroll. Man får inte gripas av panik, säger Mats Gerdau.

Ett av förslagen som han ska diskutera med de andra partierna i fullmäktige är att göra mötena mindre, att helt enkelt ha färre ledamöter i fullmäktige (61 normalt).

– Fullmäktige måste ha 31 på plats för att vara beslutsmässigt. Men om vi kan hitta en överenskommelse och ett sätt att minska fullmäktige under en period vore det bra, så att vi kan fatta beslut så att de som är sjuka inte måste komma. 31 till 35 personer borde räcka. Men, som sagt, det bygger på en överenskommelse.

Kan man inte ha fullmäktige på videolänk istället?

­– Kommunallagen är rätt hård med att alla ska kunna delta på samma villkor, åt båda håll, med både ljud och bild. Jag tror inte vi har den tekniken ännu.

 

Värmdö kommun har haft sin krisledningsnämnd igång i ett par veckor, där nämnden samarbetat tätt med kommundirektören.

Nu har kommunstyrelsen föreslagit att kommunfullmäktige ska kunna ha möten på distans, ett beslut som dock fullmäktige självt måste besluta om.

– Vi vill kunna ha alla möten på distans, förutsatt att det fungerar rent tekniskt, förklarar kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör, M.

Med anledning av en pandemi behöver fullmäktiges, styrelsens och nämndernas beslutsfattande säkras. Kommunallagen ger rätt till möten på distans om kommunfullmäktige beslutat om detta, och om tekniska krav kan uppfyllas.

– Även om man är sjuk ska man kunna delta från hemmet. Vi får inte hamna i ett läge där fullmäktige eller nämnder inte kan fatta beslut för att många är frånvarande, fortsätter Deshira Flankör.

På frågan om Värmdö funderat på att minska på fullmäktiges storlek svarar Deshira Flankör att hon har funderat på det och ska låta tjänstemän titta på om det är möjligt.