FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Bernhard, Bernt

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
20 augusti 2019

Naturvårdsrådet är oroliga över hur Nackas stadsbygge ska påverka naturen och den biologiska mångfalden i kommunen. På bilden: Ryssbergen.

Miljövårdsrådet: Lovvärda
insatser – men räcker det?

Nacka 16:05 | 27 april 2019

Nacka miljövårdsråd tycker att kommunens klättring i Aktuell hållbarhets årliga miljörankning är glädjande – men undrar om Nackas insatser för miljön kompenserar för exploateringens negativa effekter.

I onsdags berättade NVP att Nacka toppar kategorin storstäder och storstadsnära kommuner i Aktuell hållbarhets miljörankning, och att kommunen landar på plats sju i ”huvudkategorin” bästa miljökommun. Det innebär en klättring från plats 143 till plats sju på fyra år. 

Nacka miljövårdsråd, som är remissorgan för lokala planfrågor, ser klättringen som glädjande.

– Kommunen gör många små lovvärda åtgärder för att förbättra natur och miljö, säger Jan Åman, ledamot i Nacka miljövårdsråds styrelse, och fortsätter:

– Men frågan är om det kompenserar för de negativa effekter som den höga exploateringsgraden i Nacka orsakar, till exempel förlust av natur och biologisk mångfald på grund av sprängning, avverkning och hårdgjorda ytor. 

Han ifrågasätter också hur bra enkätsvar speglar verkligheten.

– Till exempel har Nacka kommun svarat ja på enkätfrågan om att man systematiskt arbetar med konsumtionsbaserade klimatutsläpp. Ändå röstade majoriteten nej till motionen att mäta konsumtionsbaserade utsläpp i kommunfullmäktige den 23 april, säger Jan Åman.